Wydarzenia 14 Nov 2016 | Redaktor
W całym Kościele zamykano Bramy Miłosierdzia

„Im bardziej człowiek grzeszy, tym w tragiczniejszej znajduje się sytuacji” – mówił 13 listopada w bydgoskiej katedrze biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Na tydzień przed zakończeniem Roku Miłosierdzia w Rzymie w całym Kościele zamykano Bramy Miłosierdzia.

Pasterz diecezji wskazał, że nie należy traktować tego roku jako czasu, który przemija. Podkreślił zarazem, że nad Bożym Miłosierdziem trzeba się nieustannie zatrzymywać, aby stać się jednocześnie jego świadkiem.

W homilii pasterz diecezji bydgoskiej podkreślił, że zamknięcie Bram Miłosierdzia nie oznacza zakończenia naszej refleksji nad tajemnicą miłości Boga do każdego z nas. Każdego dnia trzeba nam tę tajemnicę zgłębiać i poprzez modlitwę i czyny miłosierdzia stawać się jej świadkiem. Zachęcając do nieustannej medytacji nad Bożym Miłosierdziem, wskazał jednocześnie na moc chrześcijaństwa, które potrafi poprzez cierpliwość, przebaczenie, powstrzymywanie się od odwetu, zyskiwać nawet największych wrogów Pana Boga, Kościoła. – Obyśmy zawsze potrafili być takimi świadkami – zachęcał.

W swoich rozważaniach biskup ordynariusz Jan Tyrawa przywołał postać św. Augustyna i sformułowaną przez niego doktrynę o grzechu pierworodnym, a także słowa z Listu do Rzymian: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”. – Oczywiście, tego fragmentu nie można interpretować w przewrotny sposób, że – by mieć więcej łaski – trzeba więcej grzeszyć. Mamy dostrzec dramat grzechu i miarę Bożego Miłosierdzia – dodał.

Celebrans przypomniał, że raz popełniony grzech wyzwolił nieodwracalne skutki rozejścia się człowieka z Bogiem – skutki zniszczenia więzi ze źródłem Życia, co ściągnęło na człowieka śmierć. Mówiąc o mierze miłosierdzia, wskazał na Boga, który przychodzi, aby jeszcze potężniejszym rozlaniem łaski na nowo odbudować ową więź z człowiekiem.

Bramy Miłosierdzia były otwarte w sześciu Kościołach Jubileuszowych diecezji: Katedrze św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy, Bazylice Królowej Męczenników w Bydgoszczy, Bazylice św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy, Bazylice Matki Bożej Góreckiej w Górce Klasztornej, Sanktuarium Nowych Męczenników w Bydgoszczy oraz Sanktuarium Krzyża Świętego w Kcyni, gdzie 20 listopada na Mszy św. o godz. 11.30 pod przewodnictwem biskupa ordynariusza diecezja bydgoska dziękować będzie za każde dobro, jakie dokonało się w Roku Miłosierdzia.

Źródło: diecezja.bydgoszcz.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor