Wydarzenia 5 Sep 2019 | Redaktor
Uwaga!

Madonna z różą ukoronowana

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza na wykład ks. dra Pawła Hoppe pt. „Madonna z różą ukoronowana”. Spotkanie odbędzie się 12 września 2019 r., o godz. 18.00 na wystawie „Wolność jest w nas. Kościół katolicki w PRL”.

Po zakończeniu II wojny światowej Kościół katolicki stanowił jedyną oficjalnie funkcjonującą instytucję w Polsce, zdolną stawiać opór wobec komunistycznych rządów. Początkowo, w latach 1945-47, nowa „ludowa” władza pragnąc zaskarbić sobie aprobatę polskiego społeczeństwa stwarzała pozory przychylnego stosunku wobec duchowieństwa. Jednak od momentu wkroczenia wojsk radzieckich na tereny Rzeczypospolitej został sformułowany bardzo konkretny plan walki z Kościołem polegający na marginalizacji jego roli w życiu społecznym i podporządkowaniu kapłanów władzy komunistycznej poprzez siatkę „wtyczek” – tajnych współpracowników w kościelnych szeregach. Dość popularne, w powojennym okresie, były pokazowe procesy duchownych oskarżonych o rzekomą współpracę z hitlerowcami, czy szpiegostwo na rzecz „Zachodu”.

Właśnie takie zarzuty zostały postawione biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi, który po 30-miesięcznym procesie, i długotrwałych torturach, został skazany w 1953 roku na 12 lat więzienia. W tle sfingowanych procesów dochodziło również do brutalnych zabójstw. Łącznie w latach 1946-1956 represjonowanych i przetrzymywanych w aresztach było około 2000 kapłanów (20% polskiego duchowieństwa) z głową polskiego Kościoła prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele.

Mimo zmasowanego ataku na Kościół i jego pasterzy, polski naród nie tracił ducha. Głęboko zakorzeniona, autentyczna pobożność Polaków znalazła swój wyraz w masowych uroczystościach religijnych organizowanych w ramach przygotowań do celebracji 1000-lecia chrztu Polski, wbrew przeszkodom piętrzonym przez władze.

Obchody milenijne zostały zainicjowane 5 maja 1957 roku rozpoczęciem Wielkiej Nowenny, która miała się zakończyć w roku jubileuszowym. Wierni przez dziewięć lat, w dniu 26 sierpnia na Jasnej Górze, ponawiali Jasnogórskie Śluby Narodu, modląc się w intencji odnowy moralnej narodu polskiego. Program duszpasterski realizowany w ramach Nowenny skierowany był do całego społeczeństwa, i w każdym roku poświęcony był innemu zagadnieniu: wierności, łasce, życiu, małżeństwu, rodzinie, wychowaniu młodzieży, sprawiedliwości, cnocie oraz Matce Bożej jako Królowej Polski. Tym samym Wielka Nowenna stanowiła próbę wprowadzenia treści Ślubów jasnogórskich w codzienne życie Polaków. Komunistyczne władzy usiłowały utrudnić realizację Nowenny wprowadzając m.in. bardzo uciążliwe restrykcje i utrudnienia dla organizatorów pieszych pielgrzymek do Częstochowy.

Zwieńczeniem Nowenny i jednocześnie punktem kulminacyjnym obchodów tysiąclecia chrztu Polski były uroczystości w dniu 3 maja 1966 roku. Prymas Wyszyński w klasztorze jasnogórskim w obecności ponad 200 tys. wiernych dokonał aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła.

Niespełna miesiąc później, 29 maja, miała miejsce koronacja bydgoskiego wizerunku Madonny z Różą. Przewodniczący uroczystościom, arcybiskup Stefan Wyszyński określił ją wówczas mianem Matki Bożej Pięknej Miłości i odtąd ta nazwa jest powszechnie używana w odniesieniu do przedstawienia. W ceremonii brał również udział ówczesny metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła, który 7 czerwca 1999 roku, po 33 latach od tamtej uroczyści, już jako papież Jan Paweł II udekorował obraz dwiema nowymi koronami, tym razem wkładając je na skronie Matki i Syna.

W czasie spotkania w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy zostaną przybliżone okoliczności pierwszej koronacji wizerunku, w tym postawa i działania komunistycznych władz, które próbowały zablokować uroczystości, uznając je za działania wyjątkowo niebezpieczne i szkodliwe. Ponadto ks. Paweł Hoppe przybliży historię i bogatą symbolikę obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości, uznawanego za jeden z najpiękniejszych wizerunków maryjnych na ziemiach polskich.

Mateusz Soliński

Ks. Paweł Hoppe - ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej im. bł. bp. Michała Kozala, dr nauk teologicznych, wykładowca historii Kościoła. Studia nad Kościołem bydgoskim zakończył rozprawą doktorską pt. „Kościół katolicki w Bydgoszczy w latach 1945-1989”, obronioną na Wydziale Teologicznym UMK. Współautor i współredaktor wydawnictw: „Kapłani w Dachau związani z terenem obecnej Diecezji Bydgoskiej” (2016), "Między mistyką a codziennością. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej" (Pelplin 2017). „Już gościsz Jezu w sercu mym: Pierwsza Komunia święta w I poł. XX wieku w Bydgoszczy i okolicy” (2018).

Termin: 12 września 2019 r., godz. 18.00

Miejsce: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2, Wyspa Młyńska, Bydgoszcz

Opłaty: obowiązuje bilet wstępu do muzeum.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor