Wydarzenia 10 Mar 2018 | Redaktor
Uwaga! - katecheza ks. bpa Jana Tyrawy o Darze Męstwa już w ten poniedziałek!

Od 2017 do 2019r. w Polskim Kościele Katolickim realizowany jest duszpasterski program duszpasterski poświęcony Duchowi Świętemu. Hasło główne brzmi: „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

Przypomnijmy podstawowe cele jakie wytyczono dla tegoż programu:

Cel ewangelizacyjny który realizuje się przez głoszenie Słowa Bożego i jednocześnie przez towarzyszenie wierzącym w osobistym odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego.

Cel inicjacyjny polegający ma m.in. na ukazywaniu związku miedzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, jako osobista droga do relacji z Bogiem.

Cel formacyjny realizowany przez działania duszpasterskie w parafii na rzecz dalszej formacji osób bierzmowanych i całej wspólnoty parafii.

Cel społeczny z kolei przez ukazywanie wiernym darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach troski o dobro wspólne w życiu społecznym.

W Bydgoszczy raz w miesiącu odbywaja się katechezy prowadzone przez

J.E. ks. bpa Jana Tyrawę na temat 7 darów Ducha Świętego.

Katecheza na temat „Daru Męstwa” odbędzie się już w ten poniedziałek - 12 marca o godz. 18.30 w Katedrze Bydgoskiej.

red.: KB

źródła: KEP, Diecezja Bydgoska

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor