Wydarzenia 8 Sep 2018 | Redaktor
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI - głównej Patronki diecezji

Dziś, 8 września obchodzimy DZIEŃ ODPUSTU KU CZCI MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI

12.00 – SUMA ODPUSTOWA zostanie odprawiona w Farze pod przewodnictwem Biskupa Jana Tyrawy.

Brewiarz podaje dziś informacje odnoszące się właśnie do diecezji bydgoskiej:

Obraz Madonny z Różą - Matki Bożej Pięknej Miłości (1467) czczony jest w ołtarzu głównym w bydgoskiej Farze pw. św. Marcina i Mikołaja, zbudowanej w latach 1466-1502. Słynący cudami wizerunek był dwukrotnie koronowany.

Pierwszej koronacji, samej Madonny, dokonał 29 maja 1966 roku kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Nazwał on wtedy Madonnę - Matką Bożą Pięknej Miłości i odtąd ta nazwa przyjęła się powszechnie. W ceremonii brał udział ówczesny metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła, który 7 czerwca 1999 roku, po 33 latach od tamtej uroczystości, przybył do Bydgoszczy jako papież Jan Paweł II. W trakcie mszy św. na bydgoskim lotnisku (przy udziale 600 tys. wiernych) udekorował obraz dwiema nowymi koronami, tym razem na skronie Matki i Syna.

A oto niezwykły hymn z dzisiejszej Liturgii Godzin:

1 Jutrzenko wschodząca przed słońcem, Domie złoty, Arko Przymierza, Różo łaską zroszona I Bramo szczęśliwej wieczności, Módl się za nami.

2 Schronienie zbłąkanych wśród nocy I strapionych tkliwa Pociecho, Porcie szukających pokoju, Przyczyno człowieczej radości, Módl się za nami.

3 Dziewico światłością odziana, Pani, która Boga zrodziłaś, Nieskalana w swoim Poczęciu, Królowo aniołów i ludzi; Módl się za nami.

4 Niech Ojcu wraz z Synem i Duchem, Bogu, który Jeden jest w Trójcy, Będzie chwała, cześć i podzięka, Za Matkę najczystszej miłości. Amen.

źródło: LG

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor