Wydarzenia 14 Jun 11:07 | Redaktor
Uciszyć księdza. Filmu dokumentalny o śp. Ks. Prałacie Kneblewskim [WIDEO]

Stowarzyszenie Sanctus Paulus oraz Studio EffataTV z Bydgoszczy rozpoczęło realizacje fimu dokumentalnego o zmarłym niedawno kapłanie Ks. Prałacie Romanie Kneblewskim szykanowanym i uciszanym prze liberalne media, które nawoływały Kurię Bydgoską do nałożenia "nakazu milczenia".

 

Cytukjąc za Tygodnikiem Bydgoskim pragniemy również i u nas na portalu Katolicka.Bydgoszcz.pl wyartykuować ten fakt i poddać go do szerszej wiadomoći w naszych kręgach odbiorców i tak:

Głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, proś, karć ze wszelką cierpliwością i nauką. Bo nadejdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych pragnień zgromadzą sobie nauczycieli, a żądni tego, co łechce ucho, odwrócą słuch od prawdy i obrócą się ku baśniom. Ale ty czuwaj, znoś wszystkie trudy, pilnuj obowiązku głosiciela ewangelii, posługę swoją wypełniaj” (2 Tm 4, 2).

Kiedy błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko rozpoczynał posługę jako wikariusz na warszawskim Żoliborzu, miał za sobą rosnące tłumy wiernych i miał głęboką wiarę w Boga, którą wyniósł z rodzinnego domu. Miał też serce przepełnione miłością ojczyzny. To wystarczyło by mężnie znosić wrogość ze strony tak zwanego świeckiego państwa i zawiść licznych współbraci w Kościele, chcących świętego spokoju.

W Bydgoszczy zmarł niedawno kapłan, w jakimś sensie do księdza Popiełuszki podobny, którego wprawdzie Pan Bóg zachował od rąk brutalnych oprawców, ale który wiele wycierpiał od liberalnych mediów. Ksiądz Roman Kneblewski podobnie miał niezwykły dar wymowy i przekonywania, oraz wielką, zdolną wszystko przetrzymać miłość do Boga i Ojczyzny. Wszystko to stało się przyczynkiem do rozpoczęcia prac nad filmem dokumentalnym o śp. Księdzu.

Zebraliśmy świadectwa i wspomnienia o tym niezwykłym, barwnym i ciekawym człowieku i oddanym Bogu kapłanie.

Zgromadzony materiał i reżyserska wersja filmu wymaga jeszcze wiele pracy: kwerendy, obróbki technicznej, pracy nad obrazem i dźwiękiem, na co potrzebne są fundusze. Na wstępie jako Studio Effata TV oraz TB TV (Telewizyjny Tygodnik Bydgoski) zapraszamy do obejrzenia trailera tegoż filmu pod adresem https://youtu.be/PXeGh4mKwj8.

Przedstawiony trailer rozpocznie promocję produkcji i premiery filmu. Dziękujemy telewizji wRealu24 (Marcin Rola); Polonica TV (Wojciech Sumliński) za pomoc w promocji filmu.

Bóg zapłać Wam. Dziękujemy bardzo.

Tak to opisano w Tygodniku Bydgoskim

Red.

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor