Wydarzenia 13 Mar 2018 | Redaktor
Trwa 378. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

378.Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski 13 - 14 marca 2018r. - pamiętajmy w modlitwie.

Jak poinformował rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik podczas Zebrania Plenarnego KEP bedą omawiane następujące tematy:

1.NIEPODLEGŁOŚĆ I KOŚCIÓŁ

Biskupi wysłuchają wykładu prof. Żaryna w tym temacie, a także odbędzie się i dyskusja dotycząca roli jaką odegrał Kościół w odzyskaniu przez Polskę niepodległości i jaka była praca organiczna duchownych, chociażby zakonów o. Koźmińskiego, prace w zaborach, czy tzw. Księżówka, jednocząca księży z różnych zaborów. Ponadto omówiona zostanie rola papiestwa na rzecz utrzymania polskości, gdyż pamiętamy, że w czasach kiedy na mapach Europy nie istniało państwo polskie, papież chciał żeby w Rzymie był Polski Instytut oraz Polskie Kolegium.

2.MŁODZIEŻ W KOŚCIELE

Biskupi podejmą temat roli jaką w Kościele odgrywa młodzież. Ks. bp Marek Solarczyk przygotował prezentację dla księży biskupów, pokazującą wyniki ankiety skierowanej od papieża Franciszka do młodzieży. Ponad 5 tys. młodych osób odpowiedziało na nią. Jak wynika z owej ankiety, potrzeba bliskiej obecności duszpasterzy w życiu młodych ludzi jest dla nich wszystkich niezwykle istotna i tego właśnie oczekują od kapłanów.

3.EKOLOGIA

Omówiona zostanie również rola wszystkich ludzi dobrej woli w trosce o 'wspólny dom'. Encyklika papieska 'Laudato si' oraz rzymskie sympozjum na temat ekologii, jest wyrazem troski o ekologię Kościoła, a temat jest aktualny zwłaszcza przed zbliżającym się szczytem klimatycznym ONZ, który odbędzie się w Katowicach.

4.DUSZPASTERSTWA

Biskupi także pochylają się nad omówieniem planów duszpasterskich w Kościele, a zwłaszcza: Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, Duszpasterstwa Więźniów oraz Duszpasterstwa Polonii.

PONADTO:

Na zebraniu plenarnym są goście z innych krajów, między innymi biskupi z Czech, Włoch, Węgier i in.

Zebranie przypada także na uroczystość 5-lecia wyboru o. św. Franciszka na Stolicę Piotrową, w obchodzony jubileusz, zostanie więc odprawiona uroczysta Msza Święta. Ponadto, z powodu szczególnego pochylenia się nad tematem odzyskania niepodległości przez Polskę, w sposób szczególny zostanie przypomniana sylwetka pierwszego biskupa polowego Wojska Polskiego Stanisława Galla - administratora archidiecezji warszawskiej podczas wojny. Trumna z jego ciałem zostanie przetransportowana do archikatedry warszawskiej, potem do katedry wojskowej, zostanie powtórzona Msza Święta pogrzebowa i odbędzie się powtórny pochówek.

Pamiętajmy w modlitwie o biskupach polskich, abyśmy wszyscy mogli czerpać w naszych lokalnych parafiach z owoców ich duszpasterskiej posługi.

red. KB

źródło: KEP

fot.: KEP

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor