Wydarzenia 5 Jul 2019 | Redaktor
Taki majestat

Na chwałę Boga, ponadczasowość wkraczania człowieka przed oblicze Stwórcy nie jest jakimś tam sobie spotkaniem. To prawda, że Bóg jest nam najbliższy i to dokładnie w każdej sytuacji, w naszej codzienności. Poznając Jego miłość, poznajemy niezmierzoność. Chwała jest wagą dobra, prawdy i piękna osoby. U Boga jest to wszystko nieskończone. Człowiek stara się to czcić, uczcić ofiarę miłości Syna Bożego podczas nadprzyrodzonego wydarzenia jakim jest dokładnie każda Msza Święta.

Oto piękny film, ukazujący w szczególny sposób oddawanie czci majestatowi Boga, poprzez ludzki wymiar, przeniknięty transcendencją Boga i żywej ofiary miłości, złożonej za każdego z nas.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor