Wydarzenia 6 Apr 2021 | Redaktor
Święty Wilhelm z Paryża, opat - patron dnia (6.04)

Święty Wilhelm z Paryża, opat. Źródło Wikipedia

Patron dnia 6.04. - Wilhelm urodził się w Paryżu we Francji w latach ok. 1122/1123 r. w paryskiej rodzinie szlacheckiej. Krótko po otrzymaniu święceń subdiakonatu, został kanonikiem kościoła Sainte-Genevieve-du-Mont, jednak jego nazbyt przykładne życie nie podobało się innym kanonikom, którzy próbowali pozbyć się go ze swego grona. Po przyjęciu święceń diakonatu, Wilhelm został skierowany do klasztoru Epinay poza granicami Paryża.

Żywoty świętych Kościoła Powszechnego - Święty Wilhelm z Paryża, opat
 
 
Święty Wilhelm, opat. Wikipedia
Wilhelm  urodził się w Paryżu we Francji w latach ok. 1122/1123 r. w paryskiej rodzinie szlacheckiej. Jednak wychowany został prze wuja, Hugo,  opata z Saint-Germain-des-Prés w Paryżu.
 
Krótko po otrzymaniu święceń subdiakonatu, został kanonikiem kościoła Sainte-Genevieve-du-Mont.
 
Jego nazbyt przykładne życie nie podobało się innym kanonikom, którzy próbowali pozbyć się go ze swego grona. Po przyjęciu święceń diakonatu, Wilhelm został skierowany do klasztoru Epinay poza granicami Paryża.
 
Na szczęście Wilhelma, szczęśliwie jednak w 1148 r. papież Eugeniusz III podczas odwiedzin Paryża  rozwiązał tę wspólnotę kanoników, a na ich miejsce sprowadził zakonnych kanoników regularnych klasztoru św. Wiktora. W krótkim czasie Wilhelm powrócił do tej wspólnoty, zostając jej subprzeorem  klasztoru św. Wiktora.  Tak jak i przedtem okazał się być on bardzo gorliwym zakonnikiem, dzieki szerzacej się sławie Wilhelma, duński biskup Absalom z Roskilde wysłał on wysłał on do Wilhelma poselstwo z zaproszeniem do podjęcia trudnej misji reformy klasztoru św. Tomasza w Eskilsø w podległej mu diecezji.
 
Wilhelm przyjął tę propozycję i został opatem tego klasztoru. Pomimo oporu dotychczasowych członków wspólnoty, oraz trudów wynikających z biedy, zdołał zreformować klasztor i przywrócić
w nim zasady Obserwancji wg reguły św. Augustyna. 

Opat Wilhelm uświęcał sie każdego dnia dzięki życiu w modlitwie, umartwieniom i ascezie, i cierpieniom, które towarzyszyły co dnia a wynikały z surowego klimatu i biedy. Wilhelm codziennie pościł, spał na gołej ziemi i nosił włosiennicę. Jego autentyczność i pobożność wynikały z bardzo głębokiej wiary i rozumienia ofiary Chrystusa, dlatego ilekroć zbliżał się do ołtarza, płakał i oddawał siebie Panu Bogu w duchu adoracji i ofiary z samego siebie. Asceza, bieda i twarde warunki życia zakonnego wywarły wpływ na jego zdrowie. 
 
Wilhelm zmarł w Niedzielę Wielkanocną, 6 kwietnia 1203 r. Kanonizacji Wilhelma dokonał papież Honoriusz III w 1224 r. 
 
PioFlo

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 6.04:

  •  Święty Prudencjusz, biskup
  •  Błogosławiona Pierina Morosini, dziewica i męczennica

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor