Wydarzenia 25 Mar 10:13 | Redaktor
Święty Tarazjusz, patriarcha - patron dnia (25.03)

Św. Tarazjusz, patriarcha Konstantynopola. Domena publiczna. Źródło Wikipedia

Święty Tarazjusz urodził się w Konstantynopolu, w rodzinie patrycjuszowskiej. Diakon Ignacy, który spisywał żywot świętego nie podał daty jego urodzenia. Przypuszcza się, że było to około roku 730.

 
Żywoty świętych Kościoła Powszechnego - Święty Tarazjusz, patriarcha 

Święty Tarazjusz, patriarcha,
Tarazjusz, urodził się w Konstantynopolu, w rodzinie patrycjuszowskiej. Ignacy nie podaje daty jego urodzenia. Przypuszcza się, że było to około roku 730.
Ojciec Tarazjusza piastował stanowisko urzędnicze na dworze cesarskim. Tarazjusz poszedł 
kontynuował dzieło ojca i po zakończeniu nauki został kanclerzem cesarskim. Jego współpracownikami w kancelarii cesarskiej byli święci: Michał, późniejszy metropolita Synnady, i Teofil, późniejszy metropolita Nicei.  Tarazjusz był zaufanym współpracownikiem Cesarza ,dlatego mianowany  został  póżniejszym  patriarchą Konstantynopola.
 
Z uwagi na to, że Tarazjusz był człowiekiem zupełnie świeckim, aby mógł obiąć urząd, udzielono naraz wszystkich święceń 25 grudnia 784 roku. Papież Hadrian I wyraził zgodę na udzielenie my dyspensy.
 
Zasługą nowego patriarchy było zwołanie i zorganizowanie w 786 roku,  soboru powszechnego
w Nicei  na którym uchwalono dekrety przeciwko obrazoburcom (ikonoklastom), gdyż w tym czasie kult ikon był w kościele całkowicie zakazany. 
 
Tarazjusz wyróżniał się miłosierdziem i zabieganiem o sprawy ubogich, dla których tworzył, budował i ufundował wiele dzieł i instytucji dobroczynnych. Świety Tezariusz był ascetą i sam dla siebie był surowy czego wymagał również od duchowieństwa, dbał o czystości obyczajów, skromności w strojach i ducha umartwienia. Patryjarcha doceniał życie klasztorne stą wspierał klasztory już istniejące i otwierał nowe. To właśnie w życiu klasztornym upatrywał siłę moralną Kościoła.

Zmarł 18 lutego 806 roku. Jego doczesne szczątki złożono w kościele "Wszystkich Męczenników" nad Bosforem, przy klasztorze, który sam założył.  Grób św. Tarazjusza bogato przyozdobił cesarz Michał Rangabe, działo się to w 813 roku. 
 

Życie Tarazjusza opisał diakon Ignacy, późniejszy metropolita Nicei.

Red.

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor