Wydarzenia 29 Mar 2023 | Redaktor
Święty Stefan IX, papież - patron dnia (29 marzec)

Święty Stefan IX. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_IX#/media/Plik:Pope_Stephen_IX.jpg

Patronem dnia 29 marca jest Święty Stefan IX, papież.

Święty Stefan IX

Stefan był synem diuka Lotaryngii, Gozelona, czyli wnukiem ostatniego króla Włoch. Uczył się w kościele św. Lamberta w Liege, tam był także biskupem w latach 1041-1048. W czasie powrotu z pielgrzymki, papież Leon IX zabrał go do Rzymu. Tam Stefan był kanclerzem i bibliotekarzem oraz towarzyszem papieża. Po śmierci Leona, udał się na Monte Cassino gdzie został opatem. Nowy papież, Wiktor II, mianowął go kardynałem i prezbiterem kościoła św. Chryzogonusa. W 1057 roku sam został papieżem, przyjął imię Stefan IX. Kontynuował on dzieło św. Leona IX, reformował od wewnątrz Kościół, zwoływał synody, zarządził usuwanie kapłanów, którzy żyli w konkubinacie. Nie udało mu się jednak wznowić rozmów z Kościołem bizantyjskim w celu zakończenia schizmy. Zmarł w 1058 roku we Florencji.
 
 
 
Inni patroni dnia 29.03:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Wismarze - św. Ludolfa z Ratzenburga. Był premonstratensem. W roku 1236 powołano go na biskupstwo w saksońskim Ratzenburgu. W czasie sporu o dobra biskupie uwięził go książę Albert von Sachsen-Lauenburg. Zmarł w roku 1250 wkrótce po wyjściu z więzienia. Lud uważał go zawsze za męczennika.

oraz:

świętych męczenników Armogasta, dworzanina, Maskulga, aktora, i Satura (+ V w.); św. Cyryla, diakona i męczennika (+ ok. 362); św. Eustachego, biskupa Neapolu (+ III w.)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor