Wydarzenia 7 Sep 2021 | Redaktor
Święty Melchior Grodziecki, prezbiter i męczennik - patron dnia (07.09)

Święty Melchior Grodziecki. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Melchior_Grodziecki#/media/Plik:SvatyMelicharGrodecki.jpg

Patronem dnia 07.09 jest święty Melchior Grodziecki, prezbiter i męczennik.

Święty Melchior Grodziecki

Melchior urodził się około 1584 roku w Cieszynie w rodzinie szlacheckiej. Uczył się w kolegium jezuitów w Wiedniu, gdzie naukę pobierało wielu Polaków, w tym św. Stanisłąw Kostka. Został przyjęty do Kongregacji Mariańskiej, do której przyjmowano najwybitniejszych uczniów. Rozpoczął wówczas życie zakonne, gdy w 1603 roku zaczął nowicjat wraz z Stefanem Pongraczem oraz św. Edmundem Campionem, którzy później mieli ponieść śmierć męczeńską. Po dwóch latach, Melchior złożył śluby zakonne i zgodnie z tradycją, udał się na praktykę nauczycielską do Brna i Kłodzka, do jezuickich kolegiów. Później Melchior studiował filozofię i teologię, a w 1614 otrzymał kapłańskie święcenia.
 
Jako kapłan pierwsze lata spędził w Pradze, gdzie spowiadał i prowadził kazania w języku czeskim, który poznał w czasie nowicjatu. Następnie pełnił funkcję kaznodziei, a potem kierownika bursy dla ubogich studentów. Gdy wybuchła wojna trzydziestoletnia, udał się do kolegium jezuickiem w Homonnie na Węgrzech, gdzie złożył śluby wieczyste. Stamtąd został wysłany do Koszyc z wspomnianym wcześniej Stefanem Pongraczem, by służyli w chrakterze kapelanów.


Święty Melchior GrodzieckiGdy wojska zajęły Koszyce, pochwycono kapłanów szukających schronienia: kanonika strzygomskiego Marka Kriża (Chorwata), Melchiora Grodzieckiego i Stefana Pongracza. Zażądano dla nich wyroku śmierci, który został zatwierdzony. W nocy z 7 na 8 września 1619 roku, trójkę kapłanów poddano wyjątkowo brutalnym torturom, podczas których chcieli nakłonić ich do wyrzeczenia się wiary. Melchior wraz z towarzyszami nie zrobili tego, za co ponieśli najwyższą cenę. Ich ciała wyrzucono.
 
Wiadomość o haniebnej zbrodni obiegła Koszyce, co wywołało oburzenie nawet wśród protestantów. Nakazano pochować ciała umęczonych kapłanów, a zrobiono to w posiadłości Also-Sobes. W 1636 przeniesione zostały do Trnawy, do klasztoru sióstr urszulanek. Zaczęto czcić Melchiora i jego Towarzyszy na terenie Węgier, Moraw, Słowacji i Śląska, bowiem za ich wstawiennictwem miało otrzymywać się wyjątkowe łaski. Rozpoczęto nawet proces beatyfikacyjny, jednakże dopiero św. Pius X uznał Melchiora i towarzyszy za błogosławionych. Kanonizowani zostali w 1995 roku przez św. Jana Pawła II.W ikonografii męczennicy przedstawiani są w szatach jezuickich.
 
Inni patroni dnia 07.09:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
św. Augustalisa, biskupa (+ 450); św. Eworcjusza, biskupa (+ IV w.); św. Jana, męczennika (+ 303); św. Klodoalda, prezbitera (+ VII w.); św. Nemoriusza, diakona i męczennika (+ ok. 450); św. Pamfila, biskupa (+ VII w.); św. Reginy, dziewicy i męczennicy (+ III lub IV? w.); św. Sozonta, męczennika (+ 304)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor