Wydarzenia 23 Oct 2021 | Redaktor
Święty Józef Bilczewski, biskup - patron dnia (23.10)

Święty Józef Bilczewski. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Bilczewski#/media/Plik:Józef_Bilczewski.png

Patronem dnia 23 października jest święty Józef Bilczewski, biskup.

Święty Józef Bilczewski

Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 roku w Wilamowicach. Uczęszczał do szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, a potem w Kętach. W 1880 roku zdał maturę po naucę w gimnazjum w Wadowicach, następnie wstąpił do seminarium w Krakowie Po 4 latach przyjął święcenia kapłańskie, a w latach 1886-1888 studiował teologię w Wiedniu, Rzymie i Paryżu. Józef otrzymał tytuł doktora. Po powrocie do ojczyzny, został wikariuszem w Kętach i Krakowie, a w 1890 roku otrzymał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim, po roku zostając profesorem teologii dogmatycznej. Był profesorem, a później dziekanem i rektorem na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, opublikował wiele dzieł z tematyki teologii.

W roku 1900, papież Leon XIII mianował ks. Prał. Józefa Bilczewskiego arcybiskupem lwowskim. Jego konsekracja odbyła się 20 stycznia 1901 roku. Jako biskup charakteryzował się ogromną dobrocią serca, wyrozumiałością, pokorą, pobożnością, pracowitością i gorliwością duszpasterską. Materialnie i duchowo wspierał dzieła powstające w jego archidiecezji. Dzięki swojej pracowitości i gorliwości w modlitwie cieszył się szacunkiem wśród ludzi.

Arcybiskup Józef Bilczewski umarł 20 marca 1923 roku. Ciało pochowano na cmentarzu janowskim, wśród ubogich, których otaczał szczególną opieką, a zbalsamowane serce w bazylice katedralnej we Lwowie. 26 czerwca 2001 roku, podczas pielgrzymki do Lwowa, św. Jan Paweł II beatyfikował Józefa Bilczewskiego. Benedykt XVI kanonizował go w 2005 roku.

Inni patroni dnia 23.10:

  •  Święty Jan Kapistran, prezbiter
  •  Święty Seweryn Boecjusz

 

onadto dziś także w Martyrologium:
W Konstantynopolu - św. Ignacego, patriarchy. Uwikłany w ówczesne spory, długo przebywał na wygnaniu i wiele wycierpiał od swych zagorzałych przeciwników. Zmarł w roku 877.

oraz:

bł. Bartłomieja de Breganza, biskupa (+ 1270); św. Domicjusza, prezbitera (+ VIII w.); bł. Jana Dobrego, zakonnika (+ 1249); świętych męczenników Serwanda i Germana (+ III w.); św. Teodoreta z Antiochii, prezbitera i męczennika (+ 363)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor