Wydarzenia 13 Jan 06:49 | Redaktor
Święty Hilary z Poitiers, biskup i doktor Kościoła - patron dnia (13.01)

Święty Hilary. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Hilary_z_Poitiers#/media/Plik:Hilaryofpoitiers.jpg

Patronem dnia 13 stycznia jest Święty Hilary z Poitiers, biskup i doktor Kościoła.

Święty Hilary z Poitiers chrzci św. Marcina z Tours

Hilary urodził się w 310 roku w Poitiers. Był synem pogan, jako młodzian otrzymał dobre wykształcenie i został retorem. Jako uczony studiował Pismo Święte, a szczególnie przykuł jego uwagę cytat ze Starego Testamentu: "Jestem, Który Jestem". Zaczytywał się także w Ewangeliach, a w 345 roku przyjął chrzest. Po 5 latach wybrano go na biskupa jego rodzinnego miasta. Mimo, że miał żonę, mógł pełnić tę funkcję, jako że ówcześnie celibat nie był powszechny.
 
W 356 roku cesarz Konstancjusz wygnał go do Frygii, ponieważ Hilary nie potępił św. Atanazego w sporze ariańskim. W tym czasie dokładnie zapoznał się ze wschodnią teologią, którą chciał następnie rozsprzestrzenić w łacińskim Kościele. Prężnie działał w celu dojścia do porozumienie mięzy Wschodem a Zachodem, co przysporzyło mu tytułu pierwszego ekumenisty. Czynnie żył jako teolog i pasterz na terenie Galii. Podczas wygnania pisał do wiernych listy oraz rozprawy na tematy poruszane przez arian. To z kolei dało mu tytuł "obrońcy Galii" przed herezją. Gdy powrócił, robił co mógł by Kościół stanął na nogi po herezji Ariusza. W 360 roku zwołał synod w Paryżu, na którym Galowie przyjęli ułożone na soborze nicejskim wyznanie wiary. Hilary był przewodnikiem duchowym i przyjaciele św. Marcina z Tours.
 

Święty Hilary z Poitiers
Mimo, że Hilary nie zasłynął jako kaznodzieja, był wybitnym teologiem - jego wielkość miał przyćmić dopiero św. Augustyn. Dzięki dziełom Hilarego wielce rozwinęła się chrystologia i nauka o Trójcy Świętej. Jego wkład w religię docenił błogosławiony Pius IX, nazywając go w 1851 roku dokotrem Kościoła. Hilary zmarł w 367 roku. Jego relikwie złożono w rodzinnym Poitiers, w bazylice, która obecnie nazwana jest jego imieniem. Zostały one jednak w większość zniszczone przez kalwinów. Św. Hilary to jeden  pierwszych wyznawców, któremu oddawano cześć, a nie był męczennikiem.


W ikonografii św. Hilary przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutami są: księga, laska pasterska, mitra, pióro pisarskie, piorun; smok lub wąż - symbolizujące arian.
 
Inni patroni dnia 13.01:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W starożytnym Singidunum, w pobliżu dzisiejszego Belgradu - męczenników Hermylusa i Stratonika. W czasie prześladowania wrzucono ich do Dunaju. Stało się to prawdopodobnie za rządów cesarza Licyniusza.

oraz:

św. Agrycjusza z Trewiru, biskupa (+ ok. 335); św. Glafiry, dziewicy (+ IV w.); świętych męczenników Gumezynda, prezbitera, i Servusdei, mniszki (+ 852); św. Leoncjusza z Cezarei Kapadockiej, biskupa (+ IV w.); św. Remigiusza z Reims, biskupa (+ 533)
 
źródło: Brewiarz - czytelnia i Wikipedia.
 
 
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor