Wydarzenia 2 Apr 06:04 | Redaktor
Święty Franciszek z Paoli, pustelnik - patron dnia (2 kwietnia)

J_Bourdichon_1507_Sanctus_Francescus_de_Paula

Patronem dnia 2 kwietnia jest Święty Franciszek z Paoli, pustelnik.

Święty Franciszek z Paoli, pustelnik
Franciszek z Paoli, pochodził z ubogiej, eligijnej rodziny, urodził się 27 marca 1416 r. w Paoli (Kalabria we Włoszech). 
Rodzice wymodlili sobie syna za wstawiennictwem  św. Franciszka z Asyżu.  Dziękczynili mu od początku nadając mu imię  Franciszka. Rodziece modląc się o syna złożyli ślub, kiedy się narodził zadośćuczynili temu, oddając go w wieku zaledwie 12 lat do klasztoru franciszkanów.

Po roku pobytu, w klasztorze Franciszek z niewyjaśnionych przyczyn powrócił do domu.
 
Kiedy miał 13 lat, wraz z rodzicamu odbył pielgrzymkę do najbardziej znanych ówczas 
sanktuariów we Włoszech: Asyżu, Loreto, Monte Cassino, Monte Luco koło Spoleto i Rzymu.
 
Podczas pobytu w Rzymie, kiedy zobaczył przejeżdżającego we kipiącej przepychu karocy, kardynała Cezarini, krzyknął oburzony, że zamiast zakonnego ubóstwa kard. chołguje przepychowi.
 
Wtedy to, kardynał zatrzymał karocę i odpowiedział chłopcu, że ma taki strój i karocę wraz ze służbą, to jest to powszechny zwyczaj, a nie pycha, i że to normale, że dygnitarze kościelni i świeccy, ubierają sie godnie i jeżdżą powozami odpowiednimi dla ich godności.

Po powrocie do rodzinnego miasta, zniesmaczony przepychem świata Franciszek założył pustelnię
i  oddał się w niej bardzo escetycznemu życiu. Z czasem przyłączali się do niego uczniowie i tak oto  powstała nowa rodzina zakonna braci "najmniejszych" - "minimitów" (
Ordo Fratrum Minimorum - OM), którzy ślubowali ubóstwo, obserwantyzm i posty jakościowe (nie jedli mięsa i nabiałów) 
 
Zakon przetrwał do dzisiejszych czasów,  a do eremickiej wspólnoty św. Franciszka należą: minimici, minimitki oraz tercjarze minimiccy.
 
Pan Bóg obdarzył Franciszka darem prorokowania i czynienia cudów. Jedno podanie głosi, że miał on  wskrzesić Mikołaja, syna swojej siostry, a drugie, że kiedy nie chciaano zabrać go na statek płynący na Sycylię, gdzie Franciszek miał założyć klasztor, przepłynął on z Italii nna Sycylie na swoim płaszczu.
 
W ikonografii, związanej z Franciszkiem z Paoli, ma ta opowieść silne odbicie. Dzięki świętości życia
i cudów zaliczyć należy, że pojawiały się coraz to nowe fundacje klasztorów w Europie. Kiedy
o dokonaniach  św. męża  dowiedział się król francuski Ludwik XI, gdy był ciężko chory, zaprosił go
do siebie z nadzieją uzdrowienia.  Ówczesny papieża Sykstusa IV, poprosił Franciszka aby ten udał się do Paryża pomóc królowi. Wprawdzie Franciszek króla Ludwika XI nie uzdrowił , to jednak przygotował go do chrześcijańskiej śmierci.
 
Przy okazji tej wizyty i za pewne przy pewnej wdzięćności francuzów, Franciszekowi umożliwiwiono  założenie kilka klasztorów na francuskiej ziemi. Regułę zakony Mimitów , którą Franciszek ułożył, zatwierdził papież Aleksander V w roku 1493 roku. Jako asceta wzorował się na doświadczeniach ojców pustyni. Franciszek z Paoli zmarł 2 kwietnia 1507 r. w miejscowości Plessis-les-Tours we Francji, gdzie został pochowany.
 
Beatyfikacji Franciszka 1513 w roku dokonał papież Leon X, który sześć lat później wyniósł go na ołtarze ogłaszajac go świętym Kościoła.
 
Jast patronem wielu miast, między innymi Tours, Frejus, Turyn, Genua i Neapol a dawne Królestwo Neapolu, Sycylii i Kalabrii ogłosiło go swoim głównym patronem. W 1943 roku papież Pius XII proklamował św. Franciszka z Paoli patronem marynarzy włoskich. Jest patronem marynarzy, uważany jest także za patrona nawróconych, skazańców i umierających.  Pamiątkę patrona dnia 2 kwietnia a na pamiątkę tego, że miał na płaszczu przepłynąć z Italii na Sycylię, na wspomnieni czego urządza się barwną procesję z figurą Świętego nad włoskim morzem.

W ikonografii św. Franciszek z Paoli przedstawiany jest w mniszych szatach; częstym motywem jest ikon jest legenda o przebyciu morza na płaszczu.
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Cezarei Palestyńskiej - św. Teodozji, męczennicy. W dziełku O męczennikach palestyńskich opowiada o niej historyk Euzebiusz. Schwytano ją, gdy chrześcijan skazanych na śmierć prosiła o wstawiennictwo. Została okrutnie okaleczona, a potem wrzucono ją do morza. Stało się to prawdopodobnie w roku 307.

oraz:

św. Abundiusza, biskupa Como (+ 468); św. Afiana, męczennika (+ pocz. IV w.); św. Franciszka Coli, prezbitera (+ 1875); bł. Leopolda z Gaiche, prezbitera i zakonnika (+ 1815); św. Nicecjusza, biskupa Lyonu (+ 573); św. Urbana, biskupa (+ ok. 450); św. Wiktora, biskupa Kapui (+ 554)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
 
 
PioFlo
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor