Wydarzenia 1 Aug 2021 | Redaktor
Święty Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła - patron dnia (01.08)

Święty Alfons Liguori. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfons_Maria_Liguori#/media/Plik:Liguori.jpg

Patronem pierwszego dnia sierpnia jest święty Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła.

Święty Alfons Maria Liguori

Alfons Maria urodził się w Marinelli pod Neapolem 27 września 1696 roku w zamożnej, szlacheckiej rodzinie. Dwa dni po narodzinach otrzymał chrzest. Otrzymywał w rodzinnym pałacu doskonałą naukę, był pilnym i zdolny uczniem. Po ukończeniu szkoły podstawowej, w wieku zaledwie 12 lat udał się na studia prawnicze w Neapolu. Po pięciu latach stał się doktorem prawa. Ojciec zaplanował mu małżeństwo z córką księcia, Teresiną, ta jednak zmarła krótko po wstąpieniu do zakony. Alfons niezadowolony z realiów praktyki adwokackiej, postanowił spełniać marzenia i rozpoczął w 1723 roku studia teologiczne.
 
Po czteroletnich studiach, w wieku 31 lat, Alfons przyjął święcenia kapłańskie. Pragnął dołączyć do zakonu, jednak nie był zdecydowany, który wybrać. Zamiast tego, nauczał on młodzież rzemieślnicza i robotniczą. Po 3 latach udał się wypocząć do Amalfi, gdzie przekształcił rodzinę Sióstr Nawiedzenia w Kongregację Zbawiciela. Zauważył, że w miejscu tym, ludność nie ma odpowiedniej duszpasterskiej opieki. Chcąc pomóc opuszczonym i zaniedbanym, utworzył dzieło "Najświętszego Odupiciela w 1732 roku, zatwierdzone niedługo potem przez Benedykta XIV. 
 
W wieku 66 lat Alfons został mianowany biskupem-ordynariuszem przez papieża Klemensa XIII. Udał się po tym do Rzymu, a stamtąd do Loreto, by prosić o błogosławieństwo Matki Bożej. Tam przemawiał, spowiadał, wizytował kapłanów. Pomagał on biednym i głodującym. Alfons jako biskup prowadził surowy tryb życia, pokutując za wiernych. Przez to musiał prosić o zwolenienie z obowiązków pasterza diecezji. W 1775 wrócił do swoich duchowych synów. Jego zakon redemptorystów został podzielony przez papieża, Alfons jednak znosił to, pogodził się z Bożą wolą. 
 

Święty Alfons Maria LiguoriDręczony przez choroby i pokusy, Alfons Liguori zmarł w wieku 1 sierpnia 1787 roku w wieku 91 lat. Już 9 lat po śmierci, Pius VI rozpoczął proces kanoniczny. Beatyfikację Alfons przeprowadził Pius VII w 1816 roku, a Grzegorz XVI kanonizował go w 1839 roku. Z kolei Pius IX w 1871 roku ogłosił św. Alfonsa doktorem Kościoła.
 
Jako kapłan, św. Alfons wygłosił ponad 500 misji i rekolekcji i był ekspertem w teologii pastoralnej. Napisał takie dzieła religijne jak:
Teologia moralna, Uwielbienia Maryi, Nawiedzenie Najśw. Sakramenty i Najśw. Maryi Panny. Wydane około 160 jego prac, przetłumaczonych na 61 języków. Kierował on swoje dzieła do wszystkich: kapłanów, zakonników czy wiernych. Św. Alfons jest patronem spowiedników, zakonu redemptorystów, adwokatów, teologów.

Święty Alfons Maria Liguori
W ikonografii św. Alfons przedstawiany jest w czarnej, zakonnej sutannie lub w szatach biskupich. Czasami trzyma krzyż lub ma różaniec na szyi. Bywa, że stoi przy nim anioł z pastorałem i mitrą.
 
 
 
 
 Inni patroni dnia 01.08:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
świętych męczenników Aleksandra, Atcjusza i Leoncjusza (+ IV w.); św. Feliksa, męczennika (+ II/III w.); św. Justyna, męczennika (+ V w.); św. Nemezjusza, wyznawcy; św. Werusa, biskupa (+ IV w.); świętych sióstr Wiary, Nadziei i Miłości (+ poł. II w.)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor