Wydarzenia 16 Apr 2021 | Redaktor
Święta Maria Bernadetta Soubirous, dziewica i zakonnica  - patron dnia (16.04)

Sarkofag św. Bernadety w Nevers.. Autorstwa Roock z polskiej Wikipedii, CC BY-SA 3.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=9662183

Bernadetta powróciła do rodzinnego Lourdes, aby tam przygotować się do I Komunii Świętej. 11 lutego 1858 r. - kiedy po raz pierwszy Bernadecie objawiła się Matka Boża nad rzeką Gave, w pobliżu groty Massabielle. Maryja wezwała ją do modlitwy różańcowej oraz do czynów pokutnych w intencji nawrócenia grzeszników. W ciągu niespełna pół roku Matka Boża objawiła się Mario Bernardetcie 18 razy. To właśnie jej Wizje te dały początek słynnemu w całym świecie Sanktuarium Maryjnym w Lourdes. Patron dnia 16.04.

Żywoty świętych Kościoła Powszechnego Święta Maria Bernadetta Soubirous,
dziewica i zakonnica

 

Św. Maria Bernardetta Soubirous.
Domena publiczna. Wikipedia
Maria Bernadetta Soubirous urodziła się 7 stycznia 1844 r. w Lourdes jako najstarsza z rodzeństwa. Maria była córką ubogiego młynarza. Już drugiego dnia po urodzeniu otrzymała chrzest. W wieku 11 lat, przyjęła została do krewnej, u której pasała owce. Po trzech latach pobyty o ciotki, powróciła do rodzinnego Lourdes, aby tam przygotować się do I Komunii Świętej. 11 lutego 1858 r. - kiedy po raz pierwszy Bernadecie objawiła się Matka Boża nad rzeką Gave, w pobliżu groty Massabielle. Maryja wezwała ją do modlitwy różańcowej oraz do czynów pokutnych w intencji nawrócenia grzeszników.
W ciągu niespełna pół roku Matka Boża objawiła
się Mario Bernardetcie 18 razy. To właśnie jej Wizje te dały początek słynnemu w całym świecie Sanktuarium Maryjnym w Lourdes.
Juz po czterech latach w roku 1862 biskup diecezji Tarbes, Laurence, do której należało Lourdes, ogłosił dekret o prawdziwości objawień Maryi w Lourdes.
 

W tym samym roku przyszła świeta zapadła na obustronne zapalenie płuc. Wyzdrowiała, ale postanowiła wstąpić do zakonu. Chciała się po prostu ukryć, przed światem. Dzięki biskupowi 
z Nevers, Forcade, wstąpiła tam do sióstr "od miłości i nauczania chrześcijańskiego".Pożegnała się
z rodziną i ze swoją ukochaną grotą massabielską. Schorowanej, Bernadetcie powierzono funkcję infirmerki i zakrystianki. Dopiero 16 lat później w dniu 22 września 1878 roku złożyła śluby wieczyste. Maria Bernadetta Soubirous zmarła 16 kwietnia 1879 r., mając zaledwie 35 lat.

 
Kościół nie wyniósł jednak Bernadetty na ołtarze ze względu na głośne objawienia Maryi, ale ze względu na jej osobistą świętość, gdyz wiele wycierpiała z powodu astmy, będąc za razem przykładem pokory i świetości i oddania Bogu i Maryi. Doświadczały ją współsiostry zakonne, gdyż bardzo różniła się od nich brakiem wykształcenia i bardzo prosty obyciem. Sławna juz w świecie - w klasztorze wolała być ostatnia, cieszyła się nawet z przykrych upokorzeń. Jak mawiali świadkowie zwykła powtarzać: "O Jezu, daj mi swój krzyż... Skoro ja nie mogę przelać swojej krwi za grzeszników, to chciałabym cierpieć dla ich zbawienia".
 
Na wielką chwałę zasługuje to, że podczas gdy Lourdes i jej imię było na ustach całego świata, wtedy kiedy tysięczne tłumy codziennie nawiedzały to święte miejsce, sama Maria Bernadetta żyła w ukryciu, nie udzielała żadnych wywiadów, uważając zwyczajnei, że jej misja skończona, a po tym swoją misję w Lourdes rozpoczęła sama Matka Boża.
 
W czasie procesu kanonizacyjnego (1919) stwierdzono bezsprzecznie, że ciało Bernadetty Soubirous pomimo upływu 40 lat pozostało nienaruszone. Sześć lat później w 1925 roku, papież Pius XI ogłosił Marię Bernadettę błogosławioną, odbyło się to w obecności ostatniego jej żyjącego brata,
a w roku 1933 ten sam papież wyniósł ją do godności ołtarzy. Dzień 16 kwietnia jest w Kościele Katolickim dniem ku czci świętej Marii Bernadetty Soubirous 
 
PioFlo

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 15.04:

Święty Benedykt Józef Labre, wyznawca

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor