Wydarzenia 19 Jul 2022 | Redaktor
Święta Makryna Młodsza - patronka dnia (19.07)

Święta Makryna Młodsza. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Makryna_Młodsza#/media/Plik:Macrina_the_Younger.jpg

Patronką dnia 19.07 jest święta Makryna Młodsza, córka św. Bazylego Starszego oraz Emmalii.

Święta Makryna.

Makryna Młodsza to córka św. Bazylego Starszego, retora, oraz Emmalii, też uznawanej za świętą. Zwie się ja Młodszą, by odróżnić ją od babki, Makryny Starszej, która zginęła podczas prześladowań chrześcijan za Galeriusza. Bazyli i Emmalia wydali na świat dziesięciu potomków, a wśród nich: św. Bazyli zwany Wielkim, św. Piotr, biskup Sebasty, oraz św. Grzegorz, który został biskupem w małoazjatyckiej Nyssie. Najstarszą wśród rodzeństwa była właśnie Makryna, urodzona około 327 roku w Cezarei. W wieku dwunastu lat, zaręczono ją z młodzieńcem, który przedwcześnie zmarł, przez co ostatecznie do małżeństwa nie doszło. Wtedy poświęciła się ona wychowaniu rodzeństwa. W swoim świadectwie jej brat, Grzegorz, mówił że rodzeństwo wiele jej zawdzięczało. 

Przeżywała ona rodzinne tragedie:śmierć Naukracjusza, wyjazdy innych braci, śmierć matki Emmalii (373), pochowanej obok ojca w kościele pod wezwaniem Czterdziestu Męczenników.
Jej bracia, Bazyli i Grzegorz, rzadko odwiedzali rodzinny dom, bowiem byli już wtedy biskupami. Bazyli umarł 6 lat po matce. Prowadziła ona pełne bogomyślności życie n wpół klasztorne, wraz z towarzyszkami i domownikami. Przed jej śmiercią odwiedził ją Grzegorz.

Oddana całkowicie Bogu, według greckich synaksariów, zmarła 19 lipca 379 roku. Wpisano ją do Rzymskiego Martyrologium dopiero w XVI wieku. Grzegorz z Nyssy przekazywał swoje wspomnienia Życiu św. Makryny oraz w Dialogu z siostrą Makryną o duszy i zmartwychwstaniu. Pierwszy utwór to połączenie hagiografii i literatury duchowej, znajduje się w nim piękna modlitwa Makryny na łożu śmierci.

Inni patroni dnia 19.07:

  •  Błogosławiona Ludwika z Sabaudii, zakonnica
  •  Święty Symmach, papież
  •  Błogosławiony Achilles Puchała, prezbiter i męczennik
  •  Błogosławiony Herman Stępień, prezbiter i męczennik

Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Sewilli, w Hiszpanii - męczenniczek Justy i Rufiny. Swe życie złożyły w ofierze prawdopodobnie w roku 287. Zaświadczone przez wczesne pomniki liturgiczno-hagiograficzne i żywo czczone w swym kraju, przez historyków są mało rozpoznane.

W Volturno pod Benewentem, we Włoszech - św. Ambrożego Autperta, opata. Początkowo dworzanin Pepina Małego, wcześnie wstąpił do opactwa św. Wincentego pod Benewentem, gdzie go też później mnisi frankońscy obrali opatem. Zmarł około roku 781, pozostawiając po sobie sporą spuściznę literacką, m.in. homilie.

oraz:

św. Aurei, męczennicy (+ 856); św. Epafrasa, biskupa Kolosan (+ I w.); św. Teodora, mnicha (+ 848)
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor