Wydarzenia 17 Nov 08:19 | Redaktor
Święta Elżbieta Węgierska - patron dnia (17 listopad)

Święta Elżbieta Węgierska. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Elżbieta_z_Turyngii#/media/Plik:Bratyslawa_Elzbieta_Wegierska.jpg

Patronką dnia 17 listopada jest Święta Elżbieta Węgierska.

Brak opisu.

Święta Elżbieta Węgierska

Elżbieta urodziła się w 1207 roku w Bratysławie. Była córką Andrzeja II, króla Węgier, i Getrudy, siostry św. Jadwigi Śląskiej. Już w wieku 4 latach Elżbietę zaręczono z Ludwikiem IV, który zostać miał landgrafem Turyngii. Razem z nim wychowała się na zamku Wartburg. Wyszła z Ludwika w wieku 14 lat, w 1221 roku, a z ich małżeństwa zrodziło się troje dzieci: Herman, Zofia i Gertruda. W 1227 roku jej mąż zmarł podczas wyprawy krzyżowej, owdawiając Elżbietę w wieku 20 lat.

.

Zgodnie z frankońskim prawem spadkowym, opuściwszy wraz z dziećmi Wartburg, Elżbieta zamieszkała najpierw w pobliskim Eisenach, a następnie w Marburgu, gdzie ufundowała szpital, w którym sama chętnie usługiwała. Oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu. Jej spowiednikami byli franciszkanin Rudiger i norbertanin Konrad z Marburga, słynny kaznodzieja i inkwizytor na Niemcy, mąż bardzo surowy. Prowadził ją drogą niezwykłej pokuty. W 1228 r. Elżbieta złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła jako jedna z pierwszych habit tercjarki św. Franciszka.

Święta Elżbieta WęgierskaKolejne lata spędziła w Eisenach i Marburgu, gdzie ufundowała szpital. Sama zajęła się wychowaniu dzieci, modlitwie i czynieniu dobrych uczynków. W 1228 roku Elżbieta przyjęła habit tercjarki św. Franciszka. Kolejne lata spędziła żyjąc w ubóstwie, usługując chorym i biednym. Zmarła 16 listopada 1231 roku. Już 27 maja 1235 roku, papież Grzegorz IX uznał ją za świętą. Jest patronką elżbietanek (zgromadzenia założonego w Nysie w 1842 r., prowadzącego liczne dzieła w Polsce), elżbietanek cieszyńskich (założonych w XVII w. w Akwizgranie) oraz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; jest także patronką Niemiec i Węgier. Jej imię przyjęło jako swoją nazwę kilka zgromadzeń zakonnych i dzieł katolickich.W ikonografii św. Elżbieta przedstawiana jest w stroju królewskim albo z naręczem róż w fartuchu. Powstała bowiem legenda, że mąż zakazał jej rozdawać ubogim pieniądze i chleb. Gdy pewnego razu przyłapał ją na wynoszeniu bułek w fartuchu i kazał jej pokazać, co niesie, zobaczył róże, mimo że była to zima. Jej atrybutami są także: kilka monet i różaniec.
 
Inni patroni dnia 17.11:  
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
świętych męczenników Acisklusa i Wiktorii (+ 400); świętych męczenników Alfeusza i Zacheusza (+ 303); św. Hugona, biskupa (+ 1200)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor