Wydarzenia 12 May 2021 | Redaktor
Święci Nereusz i Achilles, męczennicy - patron dnia (12.05)

Święci Nereusz, Domitylla i Achilles. Autorstwa Peter Paul Rubens - httpsaints.bestlatin.netgallerynerach_rubens.htm, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=1337684

Według kronik św. Damazego, papieża, Nereusz i Achilles byli żołnierzami rzymskimi, przydzielonymi namiestnikowi jako kaci do wykonywania egzekucji na wyznawcach Chrystusa. Na widok odwagi chrześcijan, żołnierze nawrócili się i z oprawców stali się męczennikami.", - patroni dnia 12.05

Żywoty świętych Kościoła Powszechnego - Święci Nereusz i Achilles, męczennicy
 
Święci Nereusz i Achilles
Święci Nereusz i Achilles, męczennicy
Według kronik św. Damazego, papieża, Nereusz i Achilles byli żołnierzami rzymskimi, przydzielonymi namiestnikowi jako kaci do wykonywania egzekucji na wyznawcach Chrystusa. Na widok odwagi chrześcijan, żołnierze nawrócili się i z oprawców stali się męczennikami. Porzucili służbę wojskową. Zostali umęczeni za wiarę i pochowani na cmentarzu przy Via Ardeatina ok. 304 r. Uszkodzona płaskorzeźba przedstawiająca Achillesa jest najstarszym znanym wizerunkiem męczeństwa.
Inna legenda dotycząca tych męczenników mówi, że należeli do dworzan Flawii Domitylli, wnuczki cesarza Wespazjana, małżonki konsula Tytusa Flawiusza Klemensa, która przyjęła chrzest. Po straceniu konsula Tytusa przez cesarza Domicjana Flawia została wygnana na wyspę Pantellerię pod Neapolem, a potem umęczona wraz z Nereuszem i Achillesem.
Dokumenty z wieku VII i VIII potwierdzają, że pielgrzymi, nawiedzający Rzym, bardzo licznie odwiedzali także grób świętych Nereusza i Achillesa. Istniejąca do dziś bazylika pod ich wezwaniem pochodzi z wieku XIII i XIV. Na zachowanym w bazylice tronie można przeczytać tekst kazania, jakie ku czci tych męczenników wygłosił papież św. Grzegorz I Wielki (+ 604).
Relikwie obu męczenników (a także św. Domitylli) przechowuje się dziś w kościele świętych Nereusza i Achillesa w Rzymie - bazylice cmentarnej na terenie katakumb św. Domitylli przy Via delle Sette Chiese w Rzymie.
 
 
PioFlo

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 05.05.

  •  Święty Pankracy, męczennik
  •  Błogosławiona Juta z Bielczyn
  •  Święty Leopold Mandić z Hercegnovi, prezbiter
  •  Święty German, patriarcha Konstantynopola
  •  Błogosławiona Imelda Lambertini, dziewica
 
 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto 1. Święci Nereusz, Domitylla i Achilles. Autorstwa Peter Paul Rubens - httpsaints.bestlatin.
netgallerynerach_rubens.htm, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex
.phpcurid=1337684

 
 
Informacje o Świetych:
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor