Wydarzenia 24 Nov 08:22 | Redaktor
Święci męczennicy wietnamscy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze - patron dnia (24 listopad)

Święty Andrzej Dung-Lac. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Dũng_Lạc#/media/Plik:Saint_Paul_Catholic_Church_(Westerville,_Ohio)_-_Saint_Andrew_Dung_Lac.jpg

Patronami dnia 24 listopada są Święci męczennicy wietnamscy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze.

Otwórz zdjęcie

Pierwsi misjonarze chrześcijańscy przybyli do Wietnamu w 1533 roku. Nie cieszyli się oni przychlnością władz, które wydalały ich ze swoich terenów, a nawet prześladowały przez kolejne 3 stulecia. Najwięcej męczeńskich śmierci wyznawcy Jezusa ponieśli w latach 1820-1840, za czasów panowania cesarza Minh-Manga. Szacuje się, że ofiar było od 100 do 300 tysięcy. Św. Jan Paweł II dnia 18 czerwca 1988 roku kanonizował 117 męczenników. Około połowa świętych należała do Rodziny Dominikańskiej, a jako, że zamieszkiwali tereny Tonkinu Wschodniego, nazywa się ich obecnnie męczennikami z Tonkinu. Poniżej przedstawimy sylwetki niektórych z nich:


Andrzej Dung-Lac, urodzony jako Dung An Tran, urodził około 1795 roku na północy Wietnamu. Pochodził z pogańskiej rodziny. W wieku 12 lat przeniósł się wraz z rodzicami do Hanoi, gdzie spotkał katechetę ofiarującego schronienie i jedzenie. To on przez 3 lata uczył go wiary chrześcijańskiej, aż w końcu przyjął chrzest i nowe imię – Andrzej. Dzięki znajomości chińskiego i łaciny sam został katechetę i udał się na studia teologiczne. W 1823 roku przyjął święcenia kapłańskie i głosił słowo Boże w parafii Ke-Dam. W 1835 roku nastąpiło pierwsze aresztowanie Andrzeja, został jednak uwolniony dzięki środkom zebranych przez jego parafian. Po wyjściu z aresztu przeniósł się i zmienił imię na Andrzej Lac. W 1839 nastąpiły kolejne dwa aresztowania, wraz z kapłanem Piotrem Thi. Trafili oni do Hanoi, gdzie torturowano ich i po kilku dniach ścięto. Andrzej zmarł 21 grudnia 1839 roku.


Agnieszka Le Thi Thanh, znana jako Agnieszka Ðê, to jedyna kobieta z grona 117 kanonizowanych męczenników. Urodziła się około 1781 roku w chrześcijańskiej rodzinie, sama później była żoną i matką dzieci, wychowanych w duchu wiary katolickiej. W czasie prześladowań chrześcijan, Agnieszzka pomagała misjonarzom. W 1841 roku aresztowano ją wraz z księdzem, którego ukrywała. Nie wyrzekła się swojej wiary, mimo tortur. Zmarła 12 lipca 1841 roku.

Tomasz Tran Van-Thieu urodził się w 1820 roku w chrześcijańskiej rodzinie. Był seminarzystą, a po aresztowaniu zaproponowano mu uwolnienie, pod warunkiem poślubienia córka mandaryna. Wiązałoby się to jednak ze zmianą wiary. Po odmowie torturowano go, a zmarł uduszony 21 września 1838 roku.

Biskup Ignacy Delgado urodził się 23 listopada 1761 roku w Hiszpanii. W wieku 19 lat wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, gdzie studiował teologię. Pod koniec edukacji wysłano go na Filipiny, gdzie w 1787 roku przyjął święcenia kapłańskie. Trzy lata później przebywał na misji w Wietnami. Pracował tam w seminarium duchownym, a w wieku 33 lat mianowano go na biskupa koadiutora papieża Piusa VI. Otaczał on swoją opieką kapłanów i seminaria, odwiedził on niemalże wszystkie chrześcijańskie placówki. W czasie prześladowań został aresztowany i ścięty dnia 12 lipca 1833 roku. Jest jednym z obcokrajowców, którzy ponieśli męczeńską śmierć na terenie Wietnamu.

Wincenty Pham Hiêu Liêm urodził się na północy Wietnamu w pobożnej, szlacheckiej rodzinie. W wieku 12 lat zaczął naukę w seminarium, od 1738 studiował na teologię na Filipnach, a w 1758 roku przyjął święcenia kapłańskie. Wrócił wówczas do Wietnamu, by wykładać w seminarium i ewangelizować mieszkańców. W 1733 roku został aresztowany wraz ze swoimi towarzyszami. Ścięto go dnia 7 listopada 1773 roku.

 

Dominik Pham Trong Kham urodził się około 1780 roku w Wietnamie. Pochodził z zamożnej katolickiej rodziny. Sam odebrał dobrą edukację i został sędzią, miał również żone i dzieci. W czasie prześladowań pomagał misjonarzom, udzielając im schronienia. Później jego dom zniszczono, a Dominika aresztowano. Został ścięty wraz z jednym ze swoich synów dnia 13 stycznia 1859 roku.

Inni patroni dnia 24.11:

  •  Święty Protazy, biskup
  •  Święte dziewice i męczennice Flora i Maria z Kordoby
  •  Błogosławiona Maria Anna Sala, dziewica

 

Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Akwilei, we Włoszech - św. Chryzogona, męczennika. Był prawdopodobnie biskupem tego miasta. Zginął przed rokiem 314. Później identyfikowano go z domniemanym świętym tego samego imienia, który w rzeczywistości patronował wczesnemu rzymskiemu Kościołowi. Chryzogon zażywał czci szczególnej. Śladem tego prastarego kultu jest m.in. wzmianka w rzymskiej modlitwie eucharystycznej.

W Cloyne, w Irlandii - św. Kolmana, biskupa. Podobno był zrazu pogańskim bardem. Ochrzczony przez św. Brendana, stał się następnie apostołem okolic Limerycku i Corku. Miał być także twórcą nowej diecezji. Jako świętego biskupa czciła go przez wieki cała Irlandia.

W opactwie Cava pod Neapolem - św. Balsamona, opata. Rządził przez lat dwadzieścia cztery, zdobywając sobie sympatię wielu. Cenili go papieże oraz cesarz Fryderyk II. Dla opactwa odzyskał utracone dobra. Dbał również o wyposażenie biblioteki klasztornej. Zmarł w roku 1232. Jego kult zaaprobowano w roku 1928.

oraz:

św. Aleksandra, męczennika (+ IV w.); św. Piotra Dumoulin Borie, biskupa i męczennika (+ 1838); św. Porcjana, opata (+ ok. 532); św. Romana, prezbitera (+ 380)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor