Wydarzenia 30 Sep 03:56 | Redaktor
Święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel - patron dnia (29 wrzesień)

Archanioł Michał. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Archanioł_Michał#/media/Plik:Angelo_Bronzino_010.jpg

Patronami dnia 29 września są święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel.

Otwórz zdjęcie

Anioły to istoty różne od ludzi, ale są one nam bliskie, z tego powodu Kościół obchodzi ich święto. Do 14 lutego 1969 roku, święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała obchodzono w inne dni - kolejno 29 września, 24 marca i 24 października, jednak dzisiaj czci się ich wspólnie.

Archanioł Michał depcze bestię

Według chrześcijańskiej tradycji, Michał jest pierwszym i najważniejszym spośród aniołów, obdarzony szczególnym zaufaniem przez Boga. (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn) Jego herbajskie imię Mika'el oznacza "Któż jak Bóg". Tradycja podaje, że imię to przyjął podczas buntu Lucyfera przeciwko Bogu. Miał wówczas krzyknąć "Któż jak Bóg", wypowiadając wojnę złym duchom.

O Michale Pismo Święte wspomina pięciokrotnie. Nazwany jest "jednym z przedniejszych książąt nieba" oraz "obrońcą ludu izraelskiego" w księdze Daniela (Dn 13, 21; 12, 1) W Apokalipsie św. Jana miał on stać na czele duchów niebieskich walczących z szatanem. (Ap 12, 7) Według św. Judy Apostoła to Michał miał strzec ciała Mojżesza. (Jud 9) Św. Paweł Apostoł pisze o nim jako o aniele sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. (1 Tes 4, 16) O archaniele wspomina wiele ksiąg apokryficznych, takich jak: Księga Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza. Według nich, Michał jest najważniejszą po Bogu osobą, wyznaczoną do wykonywania planów Bożych odnośnie ziemi i rodzaju ludzkiego. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Czczony jest jako obrońca Ludu, dlatego też Kościół uznaje go za swojego opiekuna. 

Kult św. Michała Archanioła jest obecny w Kościele od II wieku i nadal jest żywy. Od początków Kościoła poświęcano mu kościoł, kaplice, sanktuaria, klasztory. Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Papui Nowei Gwinei, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus - "Któż jak Bóg", waga.Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi wolę Bożą

Pierwsza wzmianka o Gabrielu w Piśmie pojawia się w Księdze Daniela. Zsyła on na Daniela wizję barana i kozła i wyjaśnia proroctwo Jeremiesza. (Dn 8, 15-26; 9, 21-27) Jego imię znaczy "wojownik Boży". Według tradycji przynosi on Dobrą Nowinę, m. in. ukazał się Zachariaszowi z przepowiednią narodzin jego syna, Jana Chrzciciela, to on zwiastował Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. 

Gabriel według niektórych miał być aniołem stróżem Świętej Rodziny. Nawiedzał Józefa w snach, pocieszał w Ogrójcu i zwiastował zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa. (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20) (Łk 22, 43) (Mt 28, 5-6) (Dz 1, 10).  Jego uroczystość w Kościele obchodzona jest przed lub po uroczystości Zwiastowania. W 1921 roku papież Pius XII ogłosił go patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Rodzina zakonna założona na początku XVIII wieku przez św. Ludwika de Montforta pod nazwą Braci św. Gabriela zajmuje się opieką nad głuchymi i niewidomymi. 

W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.Archanioł Rafał prowadzi Tobiasza

Rafał przedstawia się w Księdze Tobiasza jako jeden z "siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15). W księdze tej pod imieniem Azariasz zaoferował Tobiaszowi swoje towarzystwo i opiekę, chroni przed demonami i uzdrawia jego ojca. Hebrajskie imię Rafael znaczy "Bóg uleczył". Archanioł Rafał ukazuje dobroć Boga, jest pierwowzorem Anioła Stróża.


W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu w typowym stroju anioła - tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem.

 

Inni patroni dnia 29.09:

  •  Święty Szymon Ruiz de Rojas, prezbiter
  •  Błogosławiony Ludwik Monza, prezbiter
  •  Rachela, żona Jakuba

 

Ponadto dziś także w Martyrologium:
świętych męczenników: małżonków Dadasa i Kasdoi oraz ich syna Gabdelasa (+ IV w.); św. Fraternusa, biskupa i męczennika (+ ok. 450); św. Grimoalda, prezbitera (+ ok. 1137); św. Kwiriaka (+ 557); bł. Mikołaja da Forca Palena, zakonnika (+ 1449); św. Rypsymy, dziewicy i męczennicy (+ ok. 312)
 
Źródła: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia. 
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor