Wydarzenia 29 May 06:20 | Redaktor
Św. Urszula Ledóchowska, zakonnica - patron dnia (29 maj)

Św. Urszula Ledóchowska. Autorstwa Nieznany - httpwww.catherine.spb.rupage.phtmlquery=ul, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=2868066

Patronką dnia 29 maja jest Święta Urszula Ledóchowska, zakonnica.

 

Foto1. Św. Urszula Ledóchowska.
Autorstwa Nieznany

Julia (Urszula) była rodzoną siostrą bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, nazywanej matką czarnej Afryki, która była założycielką zgromadzenia sióstr klawerianek, beatyfikowanej przez Pawła VI w 1975 roku. Julia Maria kształciła się w Instytucie Najświętszej Maryi Panny w latach 1874-1883 prowadzonym przez Panie Angielskie w austriackim mieście Sankt Polten. Po ukończeniu nauki przybyła wraz z rodziną do Lipnicy Murowanej koło Bochni do  zakupionego przez ojca 

majątku. Jako dorosła 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie i przyjęła zakonne imię Maria Urszula. Julia (Urszula) wyróżniała się gorliwością w modlitwie i umartwieniach, a swoją pierwszą profesję zakonną złożyła 28 kwietnia 1889 roku. Później pracowała w krakowskim internacie sióstr a od 1904 roku kierowała internatem, już jako przełożona domu . Niecałe dwa lata później założyła pierwszy w Polsce internat dla studentek szkół wyższych. Swój charyzmat do opieki i wychowania młodzieży odkryła już w nowicjacie. W 1907 r., mając błogosławieństwo papieża Piusa X, wyjechała z dwiema innymi siostrami w świeckich strojach do pracy dydaktycznej w Petersburgu. W Petersburgu objęła kierownictwo zaniedbanego polskiego internatu i liceum św. Katarzyny. Już w niecały rok później została erygowana w Petersburgu autonomiczna placówka urszulańska. Następnym celem s. Urszuli była praca w Finlandii, gdzie otworzyła urszulańskie gimnazjum dla dziewcząt. W czasie I wojny światowej apostołowała w krajach skandynawskich organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci, pomagała im i wygłaszała odczyty o Polsce. nie zaniedbując przy tym swego zgromadzenia - w którym rozrastał się nowicjat i dom zakonny Urszulanek w Szwecji. Pod koniec wojny przeniosła Dom do Danii, gdzie założyła również  dom opieki  i szkołę dla dzieci polskich.
W roku 1920 św. Urszula powróciła do Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie - z myślą o pracy apostolskiej w nowych warunkach na ziemiach odzyskanych - założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane rónież urszulankami szarymi. Kiedy poprosiła papieża Benedykta XV o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, otrzymała je od razu, w dniu 7 czerwca 1920 r. Włodzimierz Ledóchowski - rodzony brat Urszuli, ówczesny generał jezuitów - był rzecznikiem dzieła swojej siostry wobec Stolicy Apostolskiej. Całe życie s. Urszuli było ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi i ojczyźnie. Wiele podróżowała, wizytowała poszczególne domy, kształtowała w siostrach ducha ewangelicznej radosnej służby. "Naszą polityką jest miłość. I dla tej polityki jesteśmy gotowe poświęcić nasze siły, nasz czas i nasze życie" - powtarzała często.

-Św. Urszula Ledóchowska.
Sarchofag Autor Albertus teolog

Zmarła  w Rzymie 29 maja 1939 r., Tam też została pochowana w domu generalnym mieszczącym się przy via del Casaletto. Beatyfikowana została przez św. Jana Pawła II dnia 20 czerwca 1983 roku  w Poznaniu. W 1989 r. jej zachowane od zniszczenia
ciało przewiezione zostało z Rzymu do Pniew i tam złożone
w kaplicy domu macierzystego. 18 maja 2003 roku w Rzymie,
w dniu jej 83 urodzin, św. Jan Paweł II ogłosił ją świętą Kościoła

Zgromadzenie założone przez św. Urszulę Ledóchowską Urszulanki Serca Jezusa Konającego realizują swe zadania apostolskie służąc przede wszystkim potrzebującym i pokrzywdzonym w dziedzinie wychowania i nauczania dzieci
i młodzieży. Siostry prowadzą kilkanaście dzieł we Włoszech, kilkadziesiąt dzieł w Polsce,  i pojedyncze w 12 innych krajach.
Ze zgromadzeniem sióstr Urszulanek zaprzyjaźniony był
św. Jan Paweł II, który wówczas jeszcze jako biskup krakowski spędzał swoje nieliczne wolne chwile w gościnnym domu
sióstr na Jaszczurówce w Zakopanem, a bywając w Warszawie nocował najczęściej w domu zgromadzenia sióstr na Wiślanej. Tam też spędził swoją ostatnią noc przed wylotem do Rzymu
na konklawe w pamiętnym październiku 1978 r. Nasttępny raz mógł odwiedziś domy urszulanek
w Rzymie (1986 r.), w Zakopanem (1997 r.) i w Warszawie (1999 r.) już jako papież Jan Paweł II.

W ikonografii św. Urszula przedstawiana jest w szarym zakonnym habicie.

PioFlo

 Żywoty świętych. Inni patroni dnia 28.05

  •  Błogosławiony Józef Kowalski, prezbiter i męczennik
  •  Błogosławiona Eliasza od św. Klemensa, dziewica
  •  Święty Paweł VI, papież
 
 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto1. Św. Urszula Ledóchowska. Autorstwa Nieznany - httpwww.catherine.spb.rupage.
phtmlquery=ul, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=2868066
 
Foto 2. Św. Urszula Ledóchowska. Sarchofag Autorstwa Albertus teolog - Praca własna, CC BY-SA 4.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=10392669
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor