Wydarzenia 23 Feb 07:57 | Redaktor
Św. Polikarp, biskup i męczennik - patron dnia (23 luty)

Święty Polikarp. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Polikarp_ze_Smyrny#/media/Plik:Burghers_michael_saintpolycarp.jpg

Patronem dnia 23 lutego jest Święty Polikarp, biskup i męczennik.

Polikarp to jeden z Ojców Apostolskich, czyli świętych kościelnych pisarzy, którzy żyli w czasach apostolskich i przekazali treści bezpośrednio od Apostołów. Innymi Ojcami są: św. Klemens, św. Ignacy i św. Papiasz. Określenie to jednak należy odzielić od Ojców Kościoła - ci z kolei byli pisarzami z pierwszych wieków chrześcijaństwa, którzy bronili i wyjaśniali wiarę. Jeszcze innym określeniem są doktorowie Kościola, żyjący w różnych czasach, wyróżniający się rozległą wiedzą o wiarze.

Święty Polikarp

Polikarp miał być uczniem św. Jana Ewangelisty, którego uczynił później biskupem Smyrny. Do Polikarpa pisał św. Ignacy z Antiochii, chwaląc go i nazywając dobrym i niezłomnym pasterzem oraz atletą Chrystusa. Inne świadectwa stawiają go w podobnym świetle. Miał on także w 155 roku przybyć do Rzymu, by wraz z papieżem ustalać terminy świąt Wiekiejnocy. Euzebiusz z Cezarei podaje, że Polikarp sprawował kościelną władzę w Smyrnie około 60 lat i zmarł śmiercią męczeńską. Oskarżono go o lekceważenie religii pogańskiej i jej zwyczajów. Na to świety miał odpowiedzieć:  "Osiemdziesiąt sześć lat służę Chrystusowi, nigdy nie wyrządził mi krzywdy, jakżebym mógł bluźnić memu Królowi i Zbawcy?" Na groźby spalenia żywcem odrzekł natomiast: "Ogniem grozisz, który płonie przez chwilę i wkrótce zgaśnie, bo nie znasz ognia sądu, który przyjdzie, i kary wiecznej". Polikarp zginął 22 lutego 156 roku od pchnięcia puginałem. Najważniejszym dziełem jakie po sobie zostawił, jest list do Filipian.

W ikonografii św. Polikarp przedstawiany jest jako męczennik lub jako biskup. Wzywany do obrony przed czerwonką i bólem ucha.

 

Inni patroni dnia 23.02:

  •  Błogosławiona Izabela Francuska, dziewica
  •  Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski, prezbiter i męczennik

Ponadto dziś także w Martyrologium:
W klasztorze Wenlock, w Anglii - św. Miłburgi, dziewicy. Była córką króla Mercji, w dobrach którego zainicjowała rodzaj klasztoru żeńskiego. Zmarła prawdopodobnie w roku 722.

oraz:

św. Feliksa, biskupa (+ 656); św. Łazarza, mnicha (+ 867); św. Marty, dziewicy i męczennicy (+ ok. 250); św. Romany, dziewicy (+ IV w.); św. Syrena, męczennika (+ pocz. IV w.)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.

Red.

 
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor