Wydarzenia 11 May 06:27 | Redaktor
Św. Mamert, biskup - patron dnia (11.05)

Święty Mamert, biskup. Autorstwa französische Ikone - Ökumenisches Heiligenlexikon (public domain), Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=1186501

Patronem dnia 11 maja jest Święty Mamert, biskup. Zalicza się go do grona "zimnych świętych" się także zwanych inaczej "zimnymi ogrodnikami".

 
Foto 1. Św. Mamert. Ikona Francuska.
Źródło Wikimedia
Św. Mamert urodził się w Vienn. Niewiele wiemy z jego dzieciństwa i młodości. Nie znamy również daty jego urodzenia; wiadomo tylko, że był bratem francuskiego poety Klaudiana Mamerta (również prezbitera). Od roku 462 (lub 461) Mamert był biskupem miasta Vienne (okolice Grenoble we Francji). Sakrę biskupię przyjął w 463 r. w mieście Die (Dea). Świety Mamert zasłynął jako mąż modlitwy, którą składał za wiernych swej diecezji, dotkanej takimi nieszczęściami, jak pożary, trzęsienie ziemi, nieurodzaje. Modlitwami o uproszenie urodzajów zainicjował tzw. dni krzyżowe. Podczas tego okresu modlitwy przez trzy dni (przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego) zanoszono błagalne modły połączone z procesjami wokół kościoła i po okolicznych drogach. Zwyczaj tych modlitw i procesji przetrwał do naszych czasów - procesje wyruszają na pola, a nabożeństwa odbywają się przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach .
 
Św. Mamert zmarł w 477 r.  Świety jest patronem straży pożarnej oraz mamek, juhasówa także  orędownikiem w czasie suszy, gorączki oraz w chorobach piersi. Zalicza się go do grona tak zwanych "zimnych świętych". W Polsce mianem tym określni są św. Pankracy, św.  Bonifacy i św. Serwacy oraz św. Zofia, których zwie się także "zimnymi ogrodnikami",. W północnych Niemczech, Szwajcarii
i Holandii do tej osobliwej grupy świętych zalicza się także Mamerta. Choć to oczywiście przesąd, to
i tak wielu rolników (również w Polsce) pilnuje, by nie rozpoczynać siewu przed 16 maja.
 
 
PioFlo

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 05.05.

  •  Święty Ignacy z Laconi, zakonnik
  •  Święci Odon, Majol, Odylon i Hugon oraz błogosławiony Piotr, opaci kluniaccy
  •  Święty Franciszek de Hieronimo, prezbiter
 
 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto 1. Święty Mamert, biskup. Autorstwa französische Ikone - Ökumenisches Heiligenlexikon (public domain), Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=11865012

 
 
Informacje o Świetych:
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor