Wydarzenia 2 Nov 11:13 | Redaktor
Św. Malachiasz, biskup - patron dnia (02.11)

Święty Malachiasz. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Malachiasz_z_Armagh#/media/Plik:St._Malachy.jpg

Patronem dnia 2 listopada jest święty Malachiasz, biskup.

Święty Malachiasz

Malachiasz urodził się w 1094 roku w Armagh. Wraz z ówczesnym irlandzkim zwyczajem, jako chłopiec pobierał nauki od znanego ascety, a późniejszego benedyktyńskiego opata, Imana. Malachiasz w 1119 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a niedługo potem otrzymał od biskupa Lismore opactwo w Bangor.

Już po 4 latach został on także biskupem w Connor. Podczas swoich rządów założył nowy klasztor, w Kerry. Zgodnie z wolą zwolenników reform, Malachiasza, powołano na tron prymasów Irlandii. Miejsce zajął jednak uzurpator Maurycy, powołując się na dziedzictwo swojej rodziny. Zmarł po 2 latach, a jego miejsce zajął krewny Nigellus. Mimo tego, że nie zajmował oficjalnego stanowiska, Malachiasz i tak rządził Kościołem w Irlandii jako biskup w Down. Został on wysłany do Rzymu, by odebrać dwa paliusze metropolitalne. Papież nie udzielił mu ich, ale zachęcił do dalszych reform w jego kraju.

Malachiasz świecił przykładem ascetyzmu innym biskupom i kapłanom Irlandii. Zakładał także klasztory i poświęcał zakonnikom parafie. Gdy usłyszał o nowym papieżu, Eugeniuszu III, ponownie udał się do Rzymu by prosić o paliusz i by złożyć hołd nowemu papieżowi. Podczas podróży zatrzymał się w opactwie w Claivaux, gdzie zmarł w Dzień Zaduszny, 2 października 1148 roku. Kanonizował go papież Klemens III w 1190 roku.

Św. Malachiasza łączyła szczególna więź przyjaźni z św. Bernardem. Ten drugi pisał o gorliwości Irlandczyka, który w czasie upadku obyczajów nawoływał wiernych ze swego kraju do zawierania kościelnych małżeństw, bierzmowania. Dzięki św. Malachiaszowi w Irlandii powstały klasztory cystersów, dlatego też uznają oni go za jednego ze swych członków i oddają mu cześć.

 
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Saint-Maurice, na pograniczu szwajcarskim - św. Ambrożego, opata. Zmarł w roku 520 lub następnym.

oraz:

świętych męczenników Acyndyna, Pegazjusza, Aftoniusza, Elpidifora i Anempodista (+ ok. 350); św. Eustochii, męczennicy (+ poł. IV w.); św. Jerzego, biskupa (+ ok. 670); świętych męczenników Karteriusza, Styriaka, Tobiasza, Eudoksjusza i Agapiusa (+ IV w.); bł. Małgorzaty, zakonnicy (+ 1521); św. Marcjana, biskupa (+ ok. 381); św. Teodota, biskupa (+ IV w.); św. Wiktoryna, biskupa i męczennika (+ III w.)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor