Wydarzenia 23 May 2023 | Redaktor
Św. Leoncjusz z Rostowa, biskup i męczennik - patron dnia (23 maja)

Św. Leoncjusz z Rostowa. Autorstwa Nieznany - httpwww.rulex.rurpgportraits3333555.htm, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=7544238

Patronem dnia 23 maja jest Święty Leoncjusz z Rostowa, biskup i męczennik.

Święty Leoncjusz
z Rostowa, biskup
i męczennik
Św. Leoncjusz urodził się prawdopodobnie około roku 1016, w rodzinie greckiej w Kijowie . Nauki pobierał w Szkole Włodzimierskiej, założonej przez wielkiego księcia Jarosława Mądrego. Zdobył tam wykształcenie
i biegłą znajomość greki. Gdy powrocił do Kijowa zamieszkał w Ławrze Pieczerskiej  w prawdopodobnie pierwszy klasztorz na Rusi, założonym w jaskiniach nad Dnieprem w którym życie monastyczne mnisi prawosławni prowadzą w tym miejscu do dzisiaj.
Leoncjusz złożył swoje śluby zakonne w Konstantynopolu. Około roku 1051 został powołany na biskupa do Rostowa nad Donem - przez co był on pierwszym mnichem Monasteru Kijowsko-Pieczerskiego, który otrzymał tę godność. Jednak poganie wygnali go z katedry rostowskiej, podobnie jak i jego dwóch poprzedników, biskupów Teodora i Hilariona.
Św. Leoncjusz zamieszkał więc pod miastem i wzniósł tam cerkiew św. Michała Archanioła. Ewangelizację terenu rozpoczął od nawracania  pogańskich dzieci, którymi się zajmował,  karmił, nauczał zasad wiary chrześcijańskiej i tak zaopiekowanych chrzcił. Potem powrócił do miasta
i chrzcić również osoby dorosłe. Gorliwość jego posługi i aktywności ewangelizacyjnej spotykała się z dużym sprzeciwem ze strony ogan, którzy prze to nastawali na jego życie. Jednak hierarcha tym razem nie ustąpił, lecz odważnie wyszedł na przeciw napastników w błyszczących biskupich szatach. Oni zaś nie dość, śe nie zrobili mu krzywdy, to jeszcze upadli do jego stóp. To sybboliczne wydarzenie uznawane jest za początek chrystianizacji ziemi rostowskiej.
 
Po 20 latach pracy w Diecezji Rostowskiej, około roku 1071 biskup Leoncjusz zginął śmiercią męczeńską podczas zamieszek w Rostowie jakie tam wybuchły na tle religijnym.
Podczas kopania fundamentów pod nową cerkiew w roku 1164, , odkryto nienaruszone ciało biskupa Leoncjusza, Z czcią i szacunkiem dla męczennika, przeniesiono je do kościoła i umieszczono w złotym sarkofagu. Elewacja relikwii (podniesienie ) było w owych czasach odpowiednikiem kanonizacji.
Grób biskupa Leoncjusza zasłynął licznymi łaskami i uzdrowieniami. Podczas wojen z Polską i Litwą
w roku 1609 relikwiarz Leoncjusza został zrabowany, jednak szczątki biskupoa uratowano i ukryto je pod posadzką soboru Zaśnięcia Matki Bożej w Rostowie. 
 
Dzisiaj relikwie  Świętego Leoncjusza z Rostowa, biskupa i męczennika przechowywane są 
w rostowskiej katedrze. W dawnym miejscu, gdzie znajdował się złoty grobowiec, obecnie
jest relikwiarz z ikoną pogrzebową św. Leoncjusza.

W ikonografii Święty przedstawiany jest w liturgicznych biskupich szatach i białym lub czarnym kłobuku (ozdobne nakrycie głowy duchownych prawosławnych i greckokatolickich). Jest pokazywany jako stary mężczyzna z krótką, jasno-kasztanową brodą, prawą rękę ma złożoną w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma Ewangelię.

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 05.15

  •  Święty Jan Chrzciciel de Rossi, prezbiter
  •  Święta Joanna-Antyda Thouret, dziewica
  •  Rocznica poświęcenia bazyliki św. Franciszka w Asyżu
 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto1. Foto główne. Święty Leoncjusz z Rostowa, biskup i męczennik. Domena publiczna, Wikimedia
 
Foto 2. Pomnik św. Jana Nepomucena w Bühlertann. Autorstwa Hellerblech - Praca własna, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=7488750
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor