Wydarzenia 18 May 06:53 | Redaktor
Św. Jan I, papież i męczennik - patron dnia (18.05)

Święty Jan I, papież i męczennik. Autorstwa Artaud de Montor (1772–1849) - httpsarchive.orgdetailslivesofpopes01artauoft, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=26543625

Patronem dnia 18 maja jest Święty Jan I, papież i męczennik.

 
 
Święty Jan I, papież i męczennik.
Autorstwa Nieznany
Św. Jan, syn Konstansa urodził się w Toskanii we Włoszech. Nie znamy jego historii z lat dzieciecych ani z młodości. Na Stolicę Piotrową powołany został 13 sierpnia 523 r., jego poprzednikiem był papież Hormizdas. Kiedy go powołano na papieża był już w podeszłym wieku i bardzo schorowany. Kościół Powszechny zawdzięcza Św. Janowi, papieżowi 
wprowadzenie do kalendarza sposobu liczenia czasu od narodzin Pana Jezusa, według obliczeń mnicha syryjskiego Dionizego Małego.
Kiedy cesarz Justynian wydał dekret, w którym nakazał arianom zwrot wszystkich dóbr i świątyń kościołowi katolikiemu, król Ostrogotów, Teodoryk, przymusił papieża Jana, aby udał się do Konstantynopola w celu złagodzenia wydanego przez siebie zarządzenia. Miało to w przyszłości umożliwić powrót do arianizmu zmuszonym do przejścia na katolicyzm antytrynitarzom. Papież Jan I przyjęty został na dworze cesarskim zwielkimi honorami. Dokonał tam koronacji cesarza. Jan I, po powrocie do Rawenny, stolicy Ostrogotów, przedłożył im utrzymanie edyktu cesarskiego.
 
Jednak z powodu nieuzyskania zgody na rekonwersję arian, został przez króla siłą uwięziony.
18 maja 526 r. papież zmarł w więzieniu w niewyjaśnionych okolicznościach. Dla zatuszowania prawdopodobnej zbrodni, król Teodoryk zezwolił na uroczysty pogrzeb papieża z udziałem licznego duchowieństwa i wiernych. Według relacji biskupa Rawenny, Maksyma, w czasie pogrzebu Św. Jan I, papieża i męczennika miał sie dokonać cud podczas którego pewien opętany miał zostać uwolniony od szatana. 
Cztery lata później, w 530 r., ciało papieża Jana I przeniesiono do Rzymu i pochowano w przedsionku wejścia do bazyliki św. Piotra z napisem:" Biskup Pana, Ofiara Chrystusa".

W ikonografii św. Jan I przedstawiany jest w stroju papieża. Jego atrybutem jest więzienie.
 
 
PioFlo
 

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 05.15

  •  Święty Eryk IX Jedvardsson, król
  •  Święty Stanisław Papczyński, prezbiter
  •  Święty Feliks z Cantalice, zakonnik
 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto 1. Święty Jan I, papież i męczennik. Autorstwa Nieznany - httpcckswong.tripod.compope1_
50.htm ("Pope's Photo Gallery"), Domena publiczna, httpscommons.
wikimedia.orgwindex.phpcurid=3008789
 
Foto główne. Święty Jan I, papież i męczennik. Autorstwa Artaud de Montor (1772–1849) - httpsarchive.orgdetailslivesofpopes01artauoft, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.
orgwindex.phpcurid=26543625
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor