Wydarzenia 28 Jun 06:27 | Redaktor
Św. Ireneusz, biskup i męczennik - patron dnia (28.06)

Święty Ireneusz, z Lionu biskup i męczennik. Autorstwa Irenaeus_DaVinci_Code.jpg, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=438255

Patronem dnia 28 czerwca jest Święty Ireneusz, biskup i męczennik.

 
 
Foto 1. Święty Ireneusz z Lionu, 
biskup i męczennik
Św. Ireneusz urodził się około 130 r. w Smyrnie w dzisiejszym Izmirze w Turcji, był on uczniem tamtejszego biskupa, św. Polikarpa, który był uczniem św. Jana Apostoła. Ireneusz w napisanym przez siebie  dziele Przeciw herezjom napisł, że gdy był uczniem św. Polikarpa, ten był w wieku sędziwym. Ireneusz apostołował w Galii (teren dzisiejszej Francji). Stamtąd w 177 r. został wysłany przez chrześcijan do papieża Eleuteriusza z misją. Podczas  podróży, gdy Ireneusz wyruszył do Rzymu, w Lionie nastały krwawe prześladowania, których ofiarą padł biskup Lionu, św. Potyn, oraz jego 47 towarzyszy. Kiedy Ireneusz wrócił do Lyonu powołany został na biskupa tegoż miasta po św. Potynie. Ireneusz będąc wybitnym teologiem zwalczał w swoich pismach gnostyków, wykazując, że tylko Kościół przechował wiernie tradycję otrzymaną od Apostołów.
Niestety nie wiemy zbyt wiele o działalności duszpasterskiej Ireneusza. Pozostawił on po sobie jednak ważkie dzieło, które stanowi prawdziwy pomnik biskupa i wydaje najwymowniejsze świadectwo o wiedzy teologicznejjego autora, jak też o żarliwej wierze i czystej wiarze biskupa. Ireneusz w swoich pismach używał greki. W swoim dziele Przeciw herezjom (które zachowało się w jednak w jednej z łacińskich kopii) przedstawił wszystkie błędy, jakie nękały pierwotne chrześcijaństwo. Jest to więc niezmiernie ważny dokument. Ireneusz w swoich pismmach zbija on błędy i daje wykład autentycznej i nieprzejednanej wiary. Jego dzieło zawiera co wążne nie tylko indeks herezji, ale także wylistowaną sumę tradycji apostolskiej i pierwszych Ojców Kościoła. Drugie dzieło Ireneusza, Dowód prawdziwości nauki apostolskiej, zachowało się jako zapis z greki w przekładzie na język ormiański. Ireneuszowi zawdzięczamy pojęcie sukcesji apostolskiej i Tradycji Kościoła, a także spis papieży od św. Piotra do Eleuteriusza. Pisarz i historyk Kościoła, Euzebiusz z Cezarei, który żył na przełomie III
i IV w. nie podaje, jednak jaką śmiercią Ireneusz zakończył doczesne życie co miało mieć miejsce w 202 roku, ale o jego męczeńskiej śmierci w czasach prześladowań Septymiusza Sewera piszą św. Hieronim (w. V) i św. Grzegorz z Tours (w. VI). Ireneusz pochowany został w Lyonie, w kościele św. Jana, który później otrzymał jego imię. Relikwie świętego Ireneusza zostały zniszczone przez hugenotów w 1562 r.
Foto 2. Święty Ireneusz z Lionu, 
biskup i męczennik

Kościół w Lyonie oddaje św. Ireneuszowi cześć jako doktorowi Kościoła i swemu głównemu patronowi, jednak dopiero papież Benedykt XV w roku 1922 rozszerzył doroczną pamięć św. Ireneusza na cały Kościół.

W ikonografii jest przedstawiany w stroju biskupa rytu rzymskiego z mitrą i pastorałem.
 
 
 
PioFlo
 
 
Pozostali patroni dnia 28.06.

Ponadto dziś także w Martyrologium 28.06.

W Kordobie, w Hiszpanii - św. Argymira, męczennika. Zginął w roku 856. Wspomina go w swoim Memoriale Sanctorum św. Eulogiusz.

oraz:

świętych męczenników: Plutarcha, Serena, Heraklidesa, Herona, Raisy, Potamieny i Marceli (+ 202)
 
 
 
Źródła:

Foto główne i Foto1.vŚwięty Ireneusz, z Lionu biskup i męczennik. Autorstwa Nieznany - httpwww.crossroadsinitiative.compicssaint_Irenaeus_DaVinci_Code.jpg, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=438255Święty Ireneusz, z Lionu biskup i męczennik. Autorstwa Nieznany - httpwww.crossroadsinitiative.compicssaint_Irenaeus_DaVinci_Code.jpg, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=438255

Foto  2
. Święty Ireneusz, z Lionu biskup i męczennik. Autorstwa Nieznany - httpwww.crossroadsinitiative.compicssaint_Irenaeus_DaVinci_Code.jpg, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=438255
 
Foto 3
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor