Wydarzenia 24 Sep 10:25 | Redaktor
Św. Gerard, biskup i męczennik - patron dnia (24 wrzesień)

Pomnik Świętego Gerarda. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Sagredo#/media/Plik:San_Rocco_(Venice)_-_Statue_of_Saint_Gerard_of_Csanád.jpg

Patronem dnia 24 września jest święty Gerard, biskup i męczennik.

Otwórz zdjęcie

Święty Gerard

Sagredo urodził się w 977 roku w Wenecji, pochodził z zamożnej rodziny. Podczas chrztu otrzymał imię Jerzy. Gdy w dziecięcym wieku zachorował, jego rodzice zawieźli go na Wyspę św. Jerzego, by ofiarować go patronowi. Po wyzdrowieniu, oddali go do benedyktyńskiego klasztoru, znajdującego się na wyspie do dzisiaj. W klasztorze Jerzy przyjął imię Gerard ku czci swojego ojca. 

Gerard sutidował w Bolonii, a następnie został opatem klasztoru na wyspie, na której wyzdrowiał. Wyruszył w pielgrzymkę do Ziemii Świętej, po drodze odwiedzając opactwo na Węgrzech. Król św. Stefan namówił Gerarda, by ten pozostał na Węgrzech, będąc pod wrażeniem jego wiedzy i pobożności. Miał on prowadzić misję ewangelizacyjne wśród pogan oraz nauczać królewicza, św. Emeryka. Następne kilka lat Gerard spędził jako eremita, do czasu wezwania go na pozycję biskupa metropolii Csanad. Jak mówią podania, po śmierci św. Stefna i Bolesława Chrobrego, powstała pogańska reakcja. Gerard miał zostać strącony do Dunaju z góry Kelem, nazwaną na jego cześć Górą św. Gerarda (Gellerta). Zmarł 24 września 1046 roku. Jego kult został zatwierdzony przez papieża św. Grzegora VII. Jego spuścina to kilkanaście pism, jednak dzisiaj znamy tylko jedno: Komentarz do księgi Daniela nad pieśnią trzech młodzieńców w piecu ognistym. 


W ikonografii przedstawiany w stroju biskupim. Jego atrybutem jest: mitra, pastorał, palma, kadzielnica i łódka, wizerunek Matki Bożej.

 

Inni patroni dnia 24.09:

  •  Błogosławiona Kolumba Gabriel, zakonnica
  •  Znalezienie ciała św. Klary
  •  Święta Tekla, dziewica i męczennica
  •  Błogosławiony Herman Kaleka
  •  Błogosławiony Antoni Marcin Slomšek, biskup
  •  Święty Pacyfik z San Severino, prezbiter
  •  Święty Liberiusz, papież
  •  Kościół katedralny w Bielsku-Białej
  •  Kościół katedralny w Kaliszu

Ponadto dziś także w Martyrologium:
św. Anatalona, biskupa (+ II w.); św. Geremara, opata (+ ok. 660); św. Pafnucego, męczennika (+ IV w.)
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor