Wydarzenia 16 Mar 2023 | Redaktor
Św. Gabriel Lalemant, zakonnik i męczennik - patron dnia (16.03)

Święty Gabriel Lalemant. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Lalemant#/media/Plik:SOJ_Saint_Gabriel-Lallemant.jpg

Patronem dnia 16 marca jest Święty Gabriel Lalemant, zakonnik i męczennik.

Święty Gabriel Lalemant

Gabriel urodził się w 1610 roku w Paryżu. W wieku 20 lat wstąpił do jezuitów, studiował teologię w Boruges. W 1638 roku przyjął święcenia kapłańskie, a po kilku latach udał się do Quebecu by prowadzić działalność ewangelizacyjną. Wraz z Janem de Brebeuf rozpoczął misję wśród kanadyjskich Indian. Nie była to prosta praca, ze względu na wielkie odległości, oraz słuszną wrogość Indian, którzy myśleli, że misjonarze są białymi kolonizatorami, którzy wcześniej dopuszczali się wobec nich wielu okrucieństw. Ich praca przynosiła jednak owoce, w 1649 roku ochrzczono już 7 tysięcy Indian. Dzieło jednak zniszczone zostało przez napad Irokezów. Gabriel Lalemant i Jan de Brebeuf ponieśli męczeńską śmierć. W 1925 roku papież Pius XI beatyfikował jezuickich misjonarzy, a w 1930 roku ich kanonizował

Inni patroni dnia 16.03:

  •  Święty Renat Goupil, prezbiter i męczennik

 

Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Antiochii - św. Juliana, męczennika. Jan Chryzostom, który go wychwala, mówi, że był ziomkiem św. Pawła Apostoła. O samym męczenniku wiele zresztą nie wiemy.

W Deutz pod Kolonią - św. Heryberta, biskupa. Pochodził z Wormacji. Kształcił się w opactwie w Gorze. Otton III rychło mianował go swoim kanclerzem. Herybert towarzyszył cesarzowi w wielu podróżach. Wybrany na stolicę biskupią w Kolonii, w roku 999 otrzymał z rąk Sylwestra II paliusz. Był u boku cesarza w jego ostatnich dniach, a potem jego ciało zawiózł do Akwizgranu. Gorliwie zajmował się diecezją oraz swoją fundacją w Deutz. Nie obeszło się bez pomówień i zarzutów. Na zdrowiu zapadł, gdy odbywał wizytację. Zmarł w roku 1021. Mnisi z Deutz dobrze zadbali o pamięć o nim i pozostawili nam dobre biografie świętego.

W Poppi, w Toskanii - bł. Torello, pustelnika. Żył w samotności, oddany radykalnej pokucie. Zmarł w roku 1282. Był tercjarzem; benedyktyni oraz franciszkanie uważają go za swojego współbrata i wspominają w swych menologiach.

oraz:

św. Abrahama, pustelnika (+ IV w.); św. Agapita z Rawenny, biskupa (+ ok. 232); świętych męczenników: Antoniego Daniela, Karola Garnier i Natalisa Chabanela (+ 1649); św. Papasa, męczennika (+ ok. 300)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor