Wydarzenia 19 Apr 20:14 | Redaktor
Św. Ekspedyt, męczennik - patron dnia (19 kwietnia)

Figura św. Ekspedyta z kościoła Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Autorstwa Piotr Rymuza - Praca własna, CC BY 3.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=50467781

Patronem dnia 19 kwietnia jest święty Ekspedyt, męczennik.

Święty Ekspedyt
Święty Ekspedyt był chrześcijaninem, żołnierzem, legionistą, dowódcą wojska. Jego chrześcijański legion w 274 r. dzięki swoim modłom dokonał cudu. Działo się to gdy cesarz Marek Aureliusz prowadził wojnę na obecnym terenie Czech, z ludem wtedy te tereny zamieszkującym (Markomanami), Panowała wtedy straszna susza utrudniająca walkę i przetrwanie, on właśnie wyprosił u Boga obfity deszcz a spadający grad
i błyskawice tak oślepiły nieprzyjaciela, że poniósł on klęskę.
Cud ten uwidoczniono na kolumnie Antoryńskiej w Rzymie. Żołnierze Ekspedyta wraz z cesarzem i resztą wojska nie złożyli ofiary bogom pogańskim. Marek Aureliusz wydał wtedy edykt na pochwałę chrześcijan, a bohaterski legion obdarzył tytułem "Legii Piorunującej".
 
Swięty Ekspedyt stał się od wtedy symbolem zwycięstwa i moralności żołnierskiej, a przykładem swojego życia pociągał innych do Boga. W owym czasie religia chrześcijańska cieszyła się pozorną wolnością, ale nie trwało to zbyt długo, gdyż do 285 r. kiedy to na rzymskim tronie zasiadł cesarz Dioklecjan, za którego rządów zaczęły się ponowne prześladowania, a cesarz za namową swojego zięcia Galeriusza rozkazał, by wszyscy żołnierze rzymscy zawsze składali ofiary pogańskim bogom.
 
Cesarz wydał też edykt nakazujący zniszczenie wszystkich chrześcijańskich świątyń i spalenie świętych ksiąg. Wszystkim wydawało się, że nikt nie będzie miał na tyle odwagi aby sprzeciwić się Cezarowi,i jego rozkazom a jednak świety Ekspedyt - nieustraszony wyznawca Chrystusa - zerwał edykt cesarski z murów miasta i publicznie go zniszczył. Za ten zuchwały czyn, Ekspedykt został
umęczony wraz z pięcioma towarzyszami . W grupie tej są: Święci Ekspedyt, Ermogen, Kajus, Aristonikus, Rufus i Galatus jednego dnia otrzymali koronę męczeńską, dziąło sie to w 303 r.

Święty EkspedytW Polsce Ekspedyt znany jest pod imieniem Wierzyna. Nie jest pewne, czy Ekspedyt jest jego prawdziwym imieniem. Gdyż mogło ono brzmieć Elpidiusz, a błąd kopisty mógł spowodować, że jest on czczony  jako Ekspedyt. Przypuszcza się, że może chodzić tu też o św. Menasa, którego Ormianie nazwali go arakahas,  a po łacińie to expeditus. 
 
Kult św.  Ekspedyta rozwinął się w średniowiecznym we Włoszech w Turynie, a później we Francji. Wzmianki o świetym znaleźć można w pismach datowanych na V wiek. Później całkowicie o nim zapomniano,
aż do ponownego ożywienia kultu w Niemczech i na Sycylii w w XVII w.
 
Obecnie kult św.  Ekspedyt jest bardzo żywy szczególnie w Rzymie, 
a  także w Brazylii, Argentynie, Chile, Polsce na Filipinach, w Reunion.

Święty jest patronem studentów i egzaminatorów, żeglarzy i handlowców. Św.  Ekspedyta wzywa sie też w ciężkich i trudnych sprawach, np przy poszukiwaniu zgub, w procesach, burzach, zarazach, pożarach, powodziach, w rozlicznych cierpieniach.  Znany jest też w pomocy w jednaniu zwaśnionych i łagodzeniu sporów, w nawracaniu grzeszników. Jego wstawiennictwo jest ponoć bardzo skuteczne w wypadkach beznadziejnych, tak iż nazwano go "Świętym XI godziny", tj. w sensie biblijnym - ostatniej godziny, gdyż wysłuchuje także i tych, którzy w ostatniej chwili przyszli do niego w potrzebie, a także tych których inni świeci nie wsparli w ich prośbach.
 
 W ikonografiiŚw. Ekspedyt przedstawiany jest jako legionista w zbroi. W lewej ręce trzyma palmę męczeństwa, a w prawej krzyż z łacińskim napisem "hodie" - dziś. Stopą depcze kruka, który w dziobie ma szarfę z napisem: "cras" - jutro. W ten sposób ikonografia przypomina, aby nie odkładać do jutra tego, co może prowadzić do zbawienia. Zgodnie z legendą, w dniu, w którym Ekspedyt postanowił przyjąć chrzest, diabeł przybrawszy postać kruka namawiał go do powstrzymania się z decyzją chrztu do następnego dnia (cras). Ekspedyt zmiażdżył go stopą, mówiąc, że dzisiaj (hodie) chce zostać chrześcijaninem.
 
PioFlo

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 19.04:


Święty Leon IX, papież

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor