Wydarzenia 15 Sep 2015 | Redaktor
Strefa Miłosierdzia

Specjalna „Strefa Miłosierdziaˮ powstaje w bydgoskim Domu Jubileuszowym. Gospodarzem budynku jest Fundacja „Wiatrakˮ. Dzięki inicjatywie osoby potrzebujące mogą liczyć na bezpłatną pomoc.

Dom Jubileuszowy odwiedza każdego tygodnia tysiąc osób. Kamień węgielny pod jego budowę poświęcił sam św. Jan Paweł II. „Wiatrakˮ od początku swojej działalności był ukierunkowany na wspieranie bliźnich. Jednak tym razem działania mają być zintensyfikowane. - Ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Jubileuszowy Miłosierdzia oraz zbliżające się Światowe Dni Młodzieży zobowiązują nas, by przyjrzeć się naszej postawie względem drugiego człowieka. Idąc w ślad słów Ojca Świętego, zapraszamy także, by samemu taką pomoc nieść i dzielić się swoimi umiejętnościami oraz czasem - powiedział prezes „Wiatrakaˮ ks. Krzysztof Buchholz.

W 2014 roku z oferty fundacji skorzystały 42 tysiące osób, a zajęcia odbywały się 88 sekcjach. Również 372 osoby uczestniczyły w darmowych kursach językowych dla bezrobotnych. - Ojciec Święty zachęca nas byśmy jeszcze głębiej dotknęli rzeczywistości, która nas otacza i bardzo mocno domaga się owego miłosierdzia. Oczywiście my to czynimy od samego początku, ale potrzeby wciąż rosną - dodał ks. Buchholz.

Do budowania „Strefy Miłosierdziaˮ są zaproszeni m.in. psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, psychiatrzy, specjaliści ds. uzależnień. Ich umiejętności zostaną wykorzystane m.in. w działalności poradni specjalistycznej, z której w ubiegłym roku skorzystało 628 osób. - Dla specjalistów, którzy tutaj przychodzą, to miejsce ma wyjątkowe znaczenie. Każdy z nas może dać z siebie cząstkę miłosierdzia komuś, kto potrzebuje pomocy - powiedział psycholog Przemysław Gorzelak.

Poza siedzibą Domu Jubileuszowego Fundacja „Wiatrakˮ prowadzi także Warsztat Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych oraz Klub Integracji Społecznej, wspierając osoby bezrobotne. Nawiązując do wezwania Franciszka, aby przyjść z pomocą uchodźcom, Wiatrak w ramach swojej działalności statutowej służyć będzie wsparciem w formie nauki języków obcych, organizacji zajęcia dla dzieci, wypoczynku letniego i zimowego, pomocy w poszukiwaniu pracy.

Rok Jubileuszowy Miłosierdzia rozpocznie się w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia), a zakończy w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata - 20 listopada 2016 roku.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor