Wydarzenia 23 Feb 2016 | Redaktor
Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

„Świadomość tego, że posługuję Chrystusowi, zobowiązuje” powiedział ks. prałat Józef Kubalewski. Wyzwania związane z Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia i Światowymi Dniami Młodzieży oraz powstanie Studium Teologiczno-Liturgicznego – to tematy poruszane podczas diecezjalnych rekolekcji dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Bydgoszczy.

Doroczne spotkania formacyjne mają w tym roku intensywny program. To kilkanaście spotkań, wypełnionych przez modlitwę, wykłady i konferencje, których zasadnicza część dotyczyła zagadnienia miłosierdzia. – Chcemy odpowiedzieć sobie na pytania, czym jest Boże Miłosierdzie, w jaki sposób go dotykamy, w jaki sposób mamy się nim dzielić i być zarazem świadkami miłosierdzia – powiedział ks. prałat Józef Kubalewski.

Diecezjalny duszpasterz szafarzy zaznaczył, że wiąże się z tym konieczność nawrócenia, zmiany dotychczasowego sposobu myślenia i wartościowania. – Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej są osobami, które żyją na co dzień z Chrystusem. Są pewnego rodzaju elitą. Jednak nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być jeszcze lepiej. Człowiek, który pragnie bardziej kochać i być z Jezusem, musi szerzej otwierać swoje serce. Z kolei otwierając swoje serce na Bożą łaskę, trzeba równocześnie eliminować grzech – mówił.

Podczas rekolekcji był czas na Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski, koronkę do Bożego Miłosierdzia, oraz czas na sakrament pojednania. – Święty okres, jakim jest Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, pozwala nam zatrzymać się nad bullą papieża Franciszka „Misericordiae vultus” – przypomniał ks. Wenancjusz Zmuda. Kapłan, który wygłosił jedną z rekolekcyjnych nauk, jest na co dzień proboszczem w bydgoskiej parafii Matki Bożej Zwycięskiej. – Wchodzimy w te zagadnienia, ponieważ nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej jest również sługą miłosierdzia. Szczególnie w tej relacji do chorych, kiedy zanosi im Jezusa – dodał.

Z kolei ks. dr hab. Mirosław Gogolik zwrócił uwagę na chęć pogłębionej pracy formacyjnej, jaką wykazują nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. – Jako Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy pragniemy przygotować specjalną ofertę w formie Studium Teologiczno-Liturgicznego. Ma to być kurs, który będzie zawierał zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne z liturgiki, sakramentologii oraz z teologii moralnej i z teologii duchowości – powiedział dyrektor instytutu. Według ks. dr. hab. Mirosława Gogolika, wszystko po to, aby nadzwyczajni szafarze byli dobrze przygotowani nie tylko do właściwego rozumienia pobożności eucharystycznej, ale i do prowadzenia pogłębionego życia duchowego.

Ostatni dzień rekolekcji upłynął pod znakiem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Ksiądz dr Waldemar Różycki, jeden z koordynatorów diecezjalnych tego wydarzenia, przybliżył ideę ŚDM i podkreślił, że ich adresatem są nie tylko ludzie młodzi. – Światowe Dni Młodzieży są dziełem całego Kościoła. Dlatego każdy, kto czuje odpowiedzialność za wspólnotę, powinien się w tym dziele odnaleźć – powiedział. Kapłan uważa, że Światowe Dni Młodzieży są szczególnym miejscem i przestrzenią dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. – Te osoby są często najbliższymi współpracownikami parafii. Osobami, na które zawsze można liczyć. Osobami zaangażowanymi w różne formy duszpasterstw specjalistycznych, także w dzieła miłosierdzia, czy te związane z kręgami rodzin. Stąd można im zaufać, kiedy wezmą również na siebie ciężar odpowiedzialności za przygotowanie spotkań w ramach ŚDM na terenie naszej diecezji, a później za grupy, które pojadą do Krakowa – dodał.

Podczas tegorocznych spotkań swoje nauki wygłosili również ks. Mateusz Ziemlewski oraz ks. dr Mateusz Nowak. Udział w rekolekcjach jest niezbędnym warunkiem uzyskania przedłużenia pozwolenia biskupa ordynariusza na spełnianie tej posługi. – Na pewno jest to odpowiedzialność i niesamowite wyróżnienie. Możemy być tymi, którzy niosą Chrystusa innym, trzymając Go w swoich dłoniach, będąc tak blisko Niego. To wymaga od nas olbrzymiej pokory i dużego zaangażowania w życie religijne. Wymaga duchowego pogłębiania i dbania o wiarę osobistą, swojej rodziny oraz otoczenia. Mamy być przykładem dla innych – zakończył Tomasz Kruszewski z parafii Świętej Rodziny w Bydgoszczy.

Rekolekcje dla szafarzy odbywają się co roku w czterech turach. Piąty cykl to specjalne przygotowanie dla kandydatów.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor