Wydarzenia 24 Nov 2015 | Redaktor
Przez wszystko okazujemy się sługami Boga

Karmelita Bosy o. Stanisław Fudala OCD głosi na bydgoskich Piaskach rekolekcje dla kapłanów. Spotkania, które potrwają trzy dni, mają pomóc duchownym wejść w zadania związane z nowym rokiem liturgicznym, a także Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia.

Hasło rekolekcji - „Przez wszystko okazujemy się sługami Boga”- zostało zaczerpnięte z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian. – Być sługą Boga to nic innego jak pójść za Jezusem. Nie mamy realizować swoich planów, tylko każdego dnia odkrywać w słowie, jakie kieruje do nas Bóg, zadanie bycia kapłanem w Jego zamyśle. Chodzi o pójście za Nim w uniżeniu i opuszczeniu. Po to, aby spotykać tych, których zauważa Chrystus – mówił o. Stanisław Fudala.

Kapłan dodał, że jest to bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście ogłoszonego przez Ojca Świętego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. – Mamy spotykać człowieka w jego konkretnej, życiowej kondycji. Nie czekać, aż on sam do nas przyjdzie i poprosi o pomoc. Jako kapłani mamy szukać bliźniego tak, jak czynił to Chrystus. Okazywać jemu uczucia, które najbardziej identyfikują się z ojcostwem Boga. Chodzi o to by być - jak znowu mówi papież - delikatnym, wrażliwym, czułym w ludzkich gestach – dodał.

Ojciec Stanisław Fudala OCD urodził się na Podhalu. Jest m.in. wykładowcą teologii moralnej, rekolekcjonistą, spowiednikiem, członkiem rady Karmelitańskiego Instytutu Duchowości.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor