Wydarzenia 29 Aug 2022 | Beata Swiniarska
Ponad czterdzieści osób z diecezji bydgoskiej uczestniczyło w obozie „Źródła” w Mikorzynie

Obóz „Źródła”

Rekolekcje organizowane przez Apostolski Ruch Wiary co roku gromadzą wiernych na wspólnej modlitwie, aby w atmosferze jedności i uwielbienia szukać Boga. W tym roku w rekolekcjach trwających od 14 do 20 sierpnia wzięło udział ponad sześćset osób, w tym członkowie bydgoskiej wspólnoty „Ogród Chwały”.

Sierpień to szczególny czas dla Apostolskiego Ruchu Wiary. W corocznych rekolekcjach biorą udział wspólnoty zrzeszone w ruchu, jak i te rozeznające swoją drogę. Tym razem ponad sześćset osób z kilkunastu wspólnot spotkało się w Mikorzynie, aby wspólnie modlić się, formować oraz dzielić doświadczeniem relacji z Bogiem.  Pierwszą, otwierającą obóz konferencję, wygłosił lider ARW Jacek Weigl. Przesłanie ukierunkowane było na zbytnie troski tego świata  i zachęcało, by w swoim codziennym życiu całkowiecie powierzyć się Bogu. 

O swoim doświadczeniu drogi w wierze mówili równie liderzy wspólnot Chefsiba, Boży pokój czy Opoka. Pastor Wiesław Ziemba oraz ksiądz Piotr Jasek  FDP głosili przesłanie o krzyżu i usprawiedliwieniu, a świeccy ewangelizatorzy zachęcali, aby nie bać się wyjść do zagubionych i z mocą głosić Ewangelię.

Na zaproszenie odpowiedział również wyjątkowy gość. W święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wygłosił konferencję oraz celebrował Eucharystię biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Artur Ważny.

fot.nowaewangelizacja.org

Duch Święty poruszał się z mocą, a Jego ogień rozpalał nasze serca i przemieniał nas. Był to czas bardzo intensywnej formacji, ale też odpoczynku i budowania relacji.

ARW, dziękujemy Bogu i Wam za to, że juz drugi raz mogliśmy być z Wami, za Wasze gorliwe serca, wszystkie nauczania, warsztaty, za to, że jestescie prawdziwi i autentyczni, że możemy się od Was uczyć pokory i słuchania naszego Boga, ze dzielicie się Waszym doświadczeniem, za Waszą miłość i wsparcie

Wierzymy, że wkrótce staniemy się częścią Was 

–  czytamy na facebook'owej stronie wspólnoty „Ogród Chwały”, której liderami są Adam i Iwona Szamrajowie. 

fot. wspólnota „Ogród Chwały”

Jesteśmy głosem Kościoła – czyli czym jest Apostolski Ruch Wiary

ARW to grupa charyzmatycznych wspólnot katolickich.  – Dzieci, młodzież i dorośli razem stają się uczniami, aby rozwijać osobistą relację z Jezusem, służyć sobie nawzajem i społeczeństwu, oraz pomagać innym wzrastać duchowo – czytamy na stronie projektu. Ruch za sprawą  dekretu arcybiskupa metropolity warszawskiego kardynała Nycza z dniem 25 stycznia 2021 r. stał się kościelnym stowarzyszeniem publicznym. 

ARW zajmuje się organizacją wielu inicjatyw, począwszy od konferencji i kursu biblijnego, poprzez warsztaty modlitwy uwielbienia i modlitwy proroczej, aż do wspomnianego już obozu „Źródła”. Jego sztandorowe hasła to Chwała, Odnowa, Wiara.

                       

                            

 

Kto tworzy Apostolski Ruch Wiary

W stowarzyszeniu wspólpracują osoby świeckie i duchowne. Jacek Weigl, prywtanie mąż, ojciec sześciorga dzieci, pełni funkcję lidera ARW. Jego żona Anna odpowiedzialna jest za część uwielbieniową, a ksiądz Piotr Jasek dyrektor Domu Misyjnego Księży Orionistów – sprawuje duchową opiekę nad stowarzyszeniem.

Misja państwa Weiglów sięga jednak znacznie dalej. Prowadzą Fundację „Edukacja z Wartościami”, której celem jest promowanie edukacji chrześcijańskiej wpływającej na budowanie odpowiedzialnego młodego pokolenia. Jacek Weigl jako prezes Fundacji prowadzi szkołę i przedszkole Daniel oraz gimnazjum znajdujące się na Ursynowie. Zainspirował edukacją z wartościami 27 placówek w całej Polsce.

Niezastąpieni

„A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18, 5)

ARW to mnóstwo inicjatyw, ale przede wszystkim Ewangelia w działaniu. Jednym z filarów działalności jest również projekt dotyczący rodzin zastępczych – Niezastąpieni.

Co roku w Polsce kilkaset dzieci odebranych jest biologicznym rodzicom z powodu skrajnych zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych, agresji, alkoholizmu, czy wyjątkowej niezaradności życiowej. Zdarza się również, że dzieci są porzucane przez rodziców i nikt z bliskich nie decyduje się na przyjęcie ich do siebie. Nieuregulowana sytuacja prawna, która uniemożliwia adopcję, powoduje, że dzieci wiele lat spędzają w domach dziecka, czy różnych ośrodkach. Obciążone dysfunkcjami i przebytymi traumami, żyją z  poczuciem odrzucenia, odizolowania, braku przynależności. Zanika zdolność nawiązywania zdrowych relacji, a zaniedbania w wychowaniu, nauce i zdrowiu prowadzą do co raz większych zaburzeń zachowania 

 czytamy na oficjalnej stronie niezastapieni.org.

fot. niezastąpieni.org

Misją Niezastąpionych jest znalezienie pośród chrześcijan jak najwięcej domów zastępczych dla dzieci, które z różnych powodów go straciły. Na tegorocznych „Źródłach” po raz kolejny wybrzmiały świadectwa rodzin, które otworzyły swoje domy dla tych najmniejszych. Można było także wesprzeć działania Niezastąpionych i wyrazić wdzięcznośc za troskę, którą  podejmują na rzecz opuszczonych dzieci.

 Dać świadectwo

Miejsca jak te, spotkania jak te, są niezwyklym świadectwem jedności i mocy modlitwy Kościoła. Jest to doskonała sposobność, by nie tylko samemu doświadczyć żywego Boga, Jego miłości, troski i dobroci co bardzo mocno wybrzmiewa podczas końcowego czasu świadectw – ale również poprzez swoją postawę i otwartośc budować mosty. Tworzyć je pomiędzy wspólnotami, denominacjami, ale co chyba naistotniejsze, między nami – braćmi i siostrami. Czytając Słowo Boże, odkrywamy w tym działaniu niezwykłe obietnice i uczymy się budować Królestwo Niebieskie.

Takie królestwo, o jakim marzy nasz Ojciec Niebieski.

Psalm 133

Oto jak dobrze i miło,

gdy bracia mieszkają razem;

jest to jak wyborny olejek na głowie,

który spływa na brodę Aarona,

na skraj jego szaty.

To jak rosa Hermonu, która spada na górę Syjon:

bo tam udziela Pan błogosławieństwa, życia na wieki.

 

 

 Z błogosławieństwem 

Beata 

Beata Swiniarska

Beata Swiniarska Autor

Autorka bloga „Blessed”, liderka wspólnoty uwielbienia „Magnificat”