Wydarzenia 10 Jun 12:50 | Redaktor
Polacy modlą się za Dzieci poczęte - Duchowa Adopcja dziecka poczętego zagrożonego aborcją

fot. duchowaadopcja.pl

Coraz częściej i więcej Polaków podejmuje się zobowiązania modlitewnego w intencji dziecka zagrożonego aborcją. Coraz bardziej znana jest w Kościele modlitwa Duchowej Adopcji i coraz więcej osób po nią sięga i chce ratować dzieci zagrożone aborcją.

W roku 2024 obchodziliśmy w Kościele w Polsce Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (Dzień Świętości Życia) w dniu 08.04.2024 r. (zazwyczaj obchodzone jest 25 marca). Dzień Świętości Życia został ustanowiony przez Zebranie Plenarne Episkopatu Polski (1998) na dzień Uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Jest odpowiedzią na apel Ojca Świętego Jana Pawła II zawarty w Encyklice Evangelium Vitae.

Św. Jan Paweł II apelował: „proponuję (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej” (Evangelium Vitae, nr 85).

W tym dniu szczególnie wiele osób podejmuje modlitewne zobowiązanie Duchowej Adopcji dziecka poczętego, czyli 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem, ponieważ tego dnia (Uroczystość Zwiastowania Pańskiego) Najświętsza Maryja Panna dowiedziała się od Archanioła Gabriela, że zostanie Matką Syna Bożego. Sama modlitwa Duchowej Adopcji dziecka poczętego została zatwierdzona w Polsce już w roku 1987.

Czym jest ta modlitwa, ten dar? Ile trwa? Jak ją podjąć? Jak się nią modlić? Jak ratuje dzieci zagrożone w łonie matki? Czy Papież pobłogosławił tę modlitwę?

Tego wszystkiego dowiadujemy się dzięki Centralnemu Ośrodkowi Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - na Jasnej Górze, który prowadzi portal duchowaadopcja.pl zawierający niezbędne informacje i praktyczne wskazówki.

Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?

Duchowa Adopcja dziecka poczętego jest modlitewnym zobowiązaniem podjętym w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Jest też osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu. Włączenie się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyni nas duchowymi rodzicami dziecka, którego imię znane jest jedynie Bogu.

Co jest istotą tej modlitwy?

Istotą Duchowej Adopcji jest ochrona życia poczętego – daru samego Boga. Jest ona również dziękczynieniem za własne życie, a zarazem dopełnieniem daru rodzicielstwa dla tych, którzy nie mogą mieć własnych dzieci. Stanowi też szansę ekspiacji – wynagrodzenia – dla kobiet, które zabiły swoje nienarodzone dziecko. W sercu takich kobiet istnieje pragnienie oczyszczenia i pokuty, gdyż są one stworzone by kochać i dawać życie. Grzech aborcji powoduje w ich psychice ogromne spustoszenia, które medycyna nazywa syndromem post-aborcyjnym. Duchowa Adopcja jest bardzo skutecznym lekiem na zranione serca matek i ojców, ponieważ przywraca pokój w rodzinach. Przynosi również wielkie owoce wśród młodzieży, która dzięki niej w sposób bardziej dojrzały przygotowuje się do sakramentu małżeństwa.

W jaki sposób podjąć Duchową Adopcję?

Duchową Adopcję można podjąć prywatnie lub publicznie – w kościele, we wspólnocie lub podczas pielgrzymki. Należy wypowiedzieć formułę przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Od dnia złożenia przyrzeczenia przez 9 kolejnych miesięcy, czyli tyle, ile rośnie dziecko pod sercem matki, każdego dnia należy:

  • rozważać i odmawiać jedną tajemnicę różańcową (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario),
  • odmówić w intencji dziecka i jego rodziców następującą modlitwę:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, …) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia … (w Święto / Uroczystość …) biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

odmówić każdego dnia codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka

codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca

przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: …

Do modlitwy można dołączyć dodatkowe postanowienia. Mogą to być np.: częsta spowiedź i komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, post od telewizji, alkoholu, papierosów, konkretna pomoc rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, niepełnosprawnym, matkom samotnie wychowującym dzieci itp. Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełnienia. 

Czy modlitwa jest pobłogosławiona przez Papieża?:

Duchowa Adopcja otrzymała błogosławieństwo:

Ojca Świętego Jana Pawła II (List Sekretariatu Stanu z dnia 25.04.1994 r. przesłany na ręce Przeora Klasztoru Jasnogórskiego Ojca Szczepana Kośnika).

Ojca Świętego Franciszka (List Sekretariatu Stanu z dnia 19.08.2016 r. skierowany do autorów aplikacji mobilnej dla młodzieży Powerbank for Life).

Ponad to posiada również Pozwolenie Kościoła / Imprimatur:

Modlitwa została wydana za pozwoleniem Kurii Metropolitarnej Warszawskiej (31 marca 1987r. Nr. 1687/K/87).

Materiały na smartfony i nie tylko!

Na portalu duchowaadopcja.pl znajdziemy również wiele materiałów i praktycznych narzędzi i najczęściej zadawane pytania. W celu rozwijania Duchowej Adopcji zarówno osobiście jak i we wspólnotach na stronie znajdziemy materiały:

  • dla rodzin
  • dla parafii
  • dla katechetów
  • dla wspólnot

Oraz pomocne aplikacje na smartfony:

  • mobilny asystent Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego: adoptujzycie.pl
  • Power Bank for Life: powerbank4life.org
  • Przewodnik dla dzieci: malipomocnicyboga.pl

O historii rozwoju modlitwy Duchowej Adopcji dziecka poczętego – jak to się zaczęło w Polsce możesz przeczytać tutaj.

Poza Uroczystością kościelną w Polsce ustanowiono również obchody państwowe:

Obok Dnia Świętości Życia, decyzją polskiego Sejmu RP został ustanowiony w 2004 roku Narodowy Dzień Życia obchodzony 24 marca; Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Życia [za: wikipedia].

 

źródło: duchowaadopcja.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor