Wydarzenia 8 Jul 2020 | Jarosław Aleksander
Papież Franciszek zwrócił się do katolickich mediów i dziennikarzy

fot. pixebay

Włoskie Stowarzyszenie Prasy Katolickiej rozpoczyna wirtualną Konferencja Mediów Katolickich. Papież Franciszek skierował przesłanie do jej uczestników.

Ojciec Święty podziękował wszystkim, którzy pomimo zagrożenia koronawirusem, pracowali na potrzeby kościoła i wiernych.

 

Doświadczenie ostatnich miesięcy pokazało, jak istotna jest misja mediów w zbliżaniu ludzi, skracaniu dystansu, dostarczaniu niezbędnych informacji oraz otwieraniu umysłów i serc na prawdę.” – napisał Franciszek.

 

Papież podkreśla, że misją dziennikarzy jest budowanie jedności we współczesnym świecie.

 

Potrzebujemy mediów zdolnych budować mosty, burzyć mury, widzialne i niewidzialne, które uniemożliwiają szczery dialog i prawdziwą komunikację między jednostkami i wspólnotami. Potrzebujemy mediów, które mogą pomóc ludziom, zwłaszcza młodym, odróżnić dobro od zła, wypracować zdrowy osąd oparty na jasnym i bezstronnym przedstawieniu faktów oraz zrozumieć znaczenie pracy na rzecz sprawiedliwości, zgody społecznej i szacunku dla naszego wspólnego domu – czytamy w przesłaniu.

 

Papież zdefiniował także dobrego dziennikarza.

 

Dobry dziennikarz poświęca się całkowicie dla dobra innych, na każdym poziomie, zaczynając od życia jednostki, aż po dobro całej rodziny ludzkiej. Nie możemy prawdziwie komunikować się, jeśli nie zaangażujemy się osobiście, jeśli nie będziemy mogli własnym życiem potwierdzić prawdziwości przekazywanego przez nas przesłania.

 

Pod koniec swojego listu Ojciec Święty przypomniał o rzetelności w pracy dziennikarza oraz konieczności stania po stronie prawdy i jej obrony.

 

Na podstawie: VN

 

 

Jarosław Aleksander

Jarosław Aleksander Autor

tak właśnie