Wydarzenia 22 Dec 2017 | Redaktor
Papież Franciszek wygłosił przemówienie do członków Kurii Rzymskiej

Papież Franciszek przed Świętami Bożego Narodzenia, jak to jest w zwyczaju, spotkał się z pracownikami Kurii Rzymskiej i wygłosił przemówienie, w którym poruszył zagadnienia dotyczące pracy dykasterii watykańskich.

A oto fragmenty jego wypowiedzi:

„Boże Narodzenie przypomina nam, że wiara, która nie powoduje kryzysu sama znajduje się w kryzysie; wiara, która nie stawia nam pytań jest wiarą, nad którą winniśmy się zastanowić; wiara, która nas nie ożywia jest wiarą, która domaga się ożywienia; wiara, która nami nie wstrząsa jest wiarą potrzebującą wstrząsu”

Pracownicy Kurii usłyszeli też słowa o trudach specyfiki ich posługi:

„Jest to bardzo ważne, - mówił Papież Franciszek - aby przezwyciężyć ową niezrównoważoną i wypaczoną logikę spisków i małych kręgów, które stanowią w istocie - mimo wszelkich swych usprawiedliwień i dobrych intencji - nowotwór, który prowadzi do autoreferencyjności. Przenika on także do organizmów kościelnych jako takich, a zwłaszcza do ludzi, którzy tam pracują. Kiedy tak się dzieje, zatraca się radość Ewangelii, radość przekazywania Chrystusa, bycia w komunii z Nim; traci się wielkoduszność naszej konsekracji (por. Dz 20, 35 i 2 Kor 9, 7)”

Papież Franciszek wskazywał także na zagrożenia, grożące według niego pracownikom kurii:

„Chodzi więc o osoby, które są starannie wybierane, aby dać większą siłę Ciału i reformie, ale - nie rozumieją szlachetności swej odpowiedzialności – i dają się zdemoralizować przez ambicje lub próżność. A gdy zostają delikatnie usuwane określają siebie błędnie jako męczennicy systemu, «niedoinformowanego papieża», «starej gwardii» ... zamiast powiedzieć: «mea culpa». Obok tych ludzi są jeszcze inni, którzy wciąż tam pracują, którym daje się wiele czasu, żeby powrócili na właściwą drogę, w nadziei, że w cierpliwości Kościoła odnajdą szansę nawrócenia a nie wykorzystają jej dla siebie. Oczywiście mówiąc te słowa nie zapominamy o zdecydowanej większości osób wiernych, które tam pracują z godnym pochwały zaangażowaniem, wiernością, kompetencją, poświęceniem, a także wielką świętością”

red.: KB

źródło: Radio Watykańskie

fot.: Radio Watykańskie

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor