Wydarzenia 22 Apr 2020 | Redaktor
Pancerz św. Patryka [video]

Modlitwa nazywana "Pancerzem św. Patryka", której autorstwo przypisuje się temu świętemu, uwalnia od zniewoleń, wszelkiego rodzaju gnębienia duchowego. Nie wiadomo dokładnie kiedy powstała, około V wieku, albo VIII.

Duchy nieczyste mają na nas wpływ. W czasach kryzysu z pewnością kuszą pokusami rozpaczy i przywiązania do ziemskiego majątku, czy władzy. Złudne poczucie bezpieczeństwa oparte na tym, co ziemskie, to fałsz. Z tego również należy się wyzwolić.

Modlitwę tą zalecane jest odmawiać ją rano i wieczorem.

Pancerz św. Patryka

I

Związuję się dzisiaj z wielką mocą, jaką daje wzywanie Trójcy Przenajświętszej, z wiarą w Trójcę w Jedności, ze Stworzycielem wszechświata.

II

Związuję się dzisiaj z mocą Wcielenia Chrystusa oraz Jego Pogrzebu, z mocą Jego Zmartwychwstania oraz Jego Wniebowstąpienia, z mocą Jego Przyjścia na Dzień Sądu.

III

Związuję się dzisiaj z siłą miłości serafickiej, z posłuszeństwem anielskim, z posługą archanielską, z nadzieją w Zmartwychwstanie po nagrodę, z modlitwą Patriarchów, z proroctwami Proroków, z głoszeniem Ewangelii przez Apostołów, z wiarą Wyznawców, z czystością Świętych Dziewic, z czynami prawych ludzi.

IV

Związuję się dzisiaj z mocą Nieba, z jasnością słońca, z bielą śniegu, ze wspaniałością ognia, z prędkością błyskawicy, z szybkością wiatru, z głębokością morza, ze stabilnością ziemi, z twardością skał.

V

Związuję się dzisiaj z Bożą siłą, by mną przewodziła, z Bożą mocą, by mnie podtrzymywała, z Bożą Mądrością, by mnie pouczała, z Bożym Okiem, by nade mną czuwało, z Bożym Uchem, by mnie wysłuchiwało, z Bożym Słowem, by mi dało mowę, z Bożą Dłonią, by mnie prowadziła, z Bożą Droga, by się stała przede mną, z Bożą Tarczą, by mnie chroniła, z Bożą Armią, by mnie zabezpieczała: przed sidłami demonów, przed popadnięciem w wady, przed pożądaniem ciała, przed każdym, kto knuje plany, by mi zaszkodzić, czy jest on blisko, czy daleko, czy jest jeden, czy też jest ich wielu.

VI

Wzywam dzisiaj te wszystkie cnoty, przeciw wszelkiej wrogiej bezlitosnej sile, która mogłaby napaść na moje ciało lub duszę, przeciw oczarowaniom fałszywymi prorokami, przeciw czarnemu prawu pogaństwa, przeciw fałszywym prawom herezji, przeciw podstępom idolatrii, przeciw czarom kobiet, kowali i druidów, przeciw wszelkiej wiedzy, która zaślepia duszę ludzką.

VII

Chryste, chroń mnie dzisiaj przed trucizną, przed spaleniem, przed utopieniem, przed zranieniem, bym mógł otrzymać obfitą nagrodę.

VIII

Chrystus ze mną, Chrystus przede mną, Chrystus za mną, Chrystus we mnie, Chrystusa pode mną, Chrystus nade mną, Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy, Chrystus, gdy leżę, Chrystus, gdy siedzę, Chrystus, gdy wstaję.

IX

Chrystus w sercu każdego człowieka, który myśli o mnie, Chrystus w ustach każdego człowieka, który mówi do mnie, Chrystus w każdym oku, które mnie widzi, Chrystus w każdym uchu, które mnie słyszy.

X

Związuję się dzisiaj z wielką mocą, jaką daje wzywanie Trójcy Przenajświętszej, z wiarą w Trójcę w Jedności, ze Stworzycielem wszechświata.

XI

Zbawienie przychodzi od Pana, zbawienie przychodzi do Chrystusa: Niech Twoje Zbawienie, o Panie, pozostanie z nami na zawsze.

Film powstał przy współpracy z BlackBearsFilms. Realizacja polskiej wersji modlitwy: Serce z Nieba. Muzyka: "Equinox" by Kevin Graham

źródło: you tube, wiaraliturgia.pl

oprac. tekstu i graficzne K. Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor