Wydarzenia 22 Aug 2019 | Redaktor
Ordo Iuris sprawdza organizacje działające w szkołach

Każdy może zwrócić się do Instytutu Ordo Iuris z prośbą o ustalenie, jakie organizacje działają na terenie danej szkoły lub placówki. Wystarczy wypełnić poniższy formularz! Formularz znajduje się pod linkiem: TU na stronie: chronmydzieci.info

Instytut zapewnia rodzicom anonimowość i bierze na siebie cały trud tej kampanii! Dyrekcja szkoły nie dowie się, który z rodziców wskazał ich placówkę - wniosek wpływa od Ordo Iuris.

  1. Instytut Ordo Iuris występuje z wnioskami o dostęp do informacji publicznej obejmującej wykaz podmiotów działających na terenie szkoły lub placówki, w której uczy się dziecko, a w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, także o udostępnienie stanowiska rady rodziców zawierającego opinię na temat każdego z tych podmiotów.

  2. Szkoła lub placówka, zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przesyła nam odpowiedź.

Po otrzymaniu odpowiedzi, opracowujemy informację o podmiotach działających na terenie szkoły lub placówki wraz z charakterystyką ich działalności i informacją o treści opinii rady rodziców.

  1. Deprawatorzy, wykorzystując niektóre przepisy ustawy o systemie oświaty, wciąż działają w szkołach. Pod hasłami kampanii antydyskryminacyjnych przekazują dzieciom treści podważające społeczną rolę rodziny i tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, a niekiedy promują praktyki sprzyjające rozwiązłości.

Ogłoszenie pochodzi ze strony: Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, dział: dlarodzicow.ordoiuris.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor