Wydarzenia 27 Aug 2019 | Redaktor
Ordo Iuris: O Karcie Praw Rodzin, o groźnych posunięciach samorządów i o tym, co można zrobić

Szanowni Państwo,

od wielu tygodni dochodzi do działań wymierzonych w przyszłość Polaków i porządek prawny naszej Ojczyzny. Kolejne samorządy polskich miast przyjmują regulacje, które zagrażają konstytucyjnym prawom rodzin, w tym prawom rodziców i dzieci oraz podważają pozycję małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny.

Najbardziej rażącym przykładem jest podpisana przez Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Deklaracja LGBT+, która zawiera szereg ideologicznych postulatów, w tym zapowiedź wprowadzenia do szkół zajęć permisywnej edukacji seksualnej według standardów WHO. Zakłada ona również, że w biznesie i w obszarze administracji publicznej będą przyznawane preferencje ze względu na poparcie politycznych postulatów LGBT+ oraz same skłonności seksualne. Już wcześniej podobne rozwiązania zostały w węższym zakresie wprowadzone m.in. w Słupsku i Gdańsku, a aktualnie nad podobnymi rozwiązaniami pracują samorządy w Łodzi, Krakowie i Poznaniu.

Dlatego musimy się temu niezwłocznie przeciwstawić. Eksperci Ordo Iuris przygotowali Samorządową Kartę Praw Rodzin, która stanowi najlepszą gwarancję ochrony polskiego porządku prawnego i uniwersalnych wartości, na których opiera się Konstytucja RP.

Zobowiązuje ona władze lokalne do obrony dzieci przed deprawacją w prowadzonych przez samorząd placówkach oświatowych. Dzięki temu dokumentowi rodzice będą każdorazowo decydować o ewentualnym udziale ich dzieci w kontrowersyjnych zajęciach, po uprzednim zapoznaniu się z ich szczegółowym programem. Ponadto jawne i łatwo dostępne staną się informacje o wszystkich organizacjach zewnętrznych działających w szkole.

Karta zobowiąże również samorządy, by nie finansowały z pieniędzy publicznych organizacji, których działalność uderza w rodzinę i małżeństwo. Stanowi ona również deklarację wspierania rodzin poprzez zagwarantowanie rodzicom małych dzieci możliwości wyboru odpowiedniej formy opieki.

Aby dokument mógł wejść w życie, muszą go podpisać przedstawiciele poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Powinny ją przyjąć wszystkie gminy, województwa i powiaty.

Dlatego zaapelujmy do przedstawicieli naszych władz, by podpisali Samorządową Kartę Praw Rodzin. Powiedzmy im wspólnie, że chcemy, by nasz samorząd był wolny od szkodliwych ideologii demoralizujących dzieci i atakujących polski ład konstytucyjny, by stał się strefą przyjazną życiu i rodzinie!

Tylko w ten sposób możemy powstrzymać groźne posunięcia wielu samorządów, forsujących na siłę destrukcyjne ideologie, za które najwyższą cenę zapłacą zarówno niewinne dzieci, jak i kolejne pokolenia Polaków!

Z poważaniem

adw. Jerzy Kwaśniewsk

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Polecamy zapoznać się z dokumentem: TU

Jaka jest treść takiej Karty Praw Rodzin moga Państwo przeczytać i pobrać dokument: TU

Na stronie kartarodzin.pl czytamy o samej Karcie:

"Coraz częściej samorządy próbują podważać konstytucyjne prawa rodzin i rodziców. Najbardziej jaskrawym przykładem jest podpisana 18 lutego 2019 r. przez Prezydenta Warszawy Deklaracja LGBT+, która m.in. przewiduje wprowadzenie do szkół zajęć z permisywnej edukacji seksualnej."

Wprowadzenie Karty w życie zapewni naszym dzieciom zdrową i bezpieczną edukację oraz poszanowanie praw rodziców przez samorządy.

Każdemu samorządowi oferujemy wsparcie w dostosowaniu Karty do potrzeb i uwarunkowań lokalnej społeczności oraz wprowadzeniu jej w życie.

Aby temu przeciwdziałać, musimy przekonać nasze władze lokalne, by pilnie przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin, potwierdzającą konstytucyjne gwarancje praw rodzin i praw rodziców oraz tworzącą realne gwarancje ich przestrzegania.

https://www.kartarodzin.pl/

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor