Wydarzenia 25 Jul 2020 | Redaktor
Nowe wezwania w Litanii Loretańskiej

fot. ilustracja/YT

Papież Franciszek podjął decyzję o włączeniu trzech nowych wezwań do Litanii Loretańskiej. Będą to „Mater misericordiae”, „Mater spei” i „Solacium Migrantium”.

Pierwsze wezwanie zostanie umieszczone po „Mater Ecclesiae” (Matko Kościoła) drugie po „Mater divinae gratiae” (Matko Łaski Bożej) a trzecie po „Refugium peccatorum” (Ucieczko grzeszników). Wezwanie „Mater misericordiae” istnieje już w polskiej wersji Litanii Loretańskiej jako „Matko miłosierdzia”. Pozostałe dwa wezwania „Mater spei” i „Solacium migrantium” w języku polskim zostaną zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski zgodnie z prawem kościelnym w ramach kompetencji biskupów diecezjalnych.


Co zaś tyczy się wezwania „Solacium Migrantium”:

„Słowo „solacium” można tłumaczyć na wiele sposobów jako „pociecha, ulga, pomoc, ratunek, ucieczka”, ale ze względu na to, że wezwanie ma się znaleźć między już istniejącymi „Ucieczko grzesznych” a „Pocieszycielko strapionych”, dlatego słowa „ucieczka” i „pocieszenie” jako już zajęte nie powinny być brane pod uwagę, pozostają zatem „ulga, pomoc, ratunek”. Obecnie wydaje się, że z tych trzech najlepiej brzmi „Pomocy migrantów”. Co do wyrażenia „migrantes”, posiada ono zasadniczo trzy znaczenia:

1) ci, którzy wędrują (także w poszukiwaniu lepszego losu, a więc migranci we współczesnym rozumieniu)

2) ci, którzy się wyprowadzają

3) przesiedleni; z tych trzech znaczeń najlepiej w całość komponuje się to pierwsze.

 

Dokument podaje propozycję tłumaczenia „Solacium migrantium” jako „Pomocy migrantów / Ulgo migrantów” – czytamy w komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.


Do czasu zatwierdzenia oficjalnych tłumaczeń tytułów w języku polskim nie powinny one być publicznie odmawiane. Wstępnie przyjęty projekt tłumaczenia to:

Mater spei – Matko nadziei.

Solacium migrantium – Pomocy migrantów / Ulgo migrantów.


Obecnie polska wersja Litanii Loretańskiej umieszcza wezwanie „Matko miłosierdzia” po „Matko łaski Bożej”. Kolejność ta może zostać zachowana zwłaszcza w miejscach, gdzie wierni korzystają z drukowanych tekstów. Nowe miejsce tego wezwania wyznaczone przez Stolicę Apostolską to po „Matko Kościoła” i tak również można je odmawiać.

 

 Na podstawie: VN/KEP

opracowała: BR

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor