Wydarzenia 23 Nov 04:22 | Redaktor
Niemcy: raport o zaniedbaniach kardynałów z Kolonii

Specjalny raport prawny oskarża byłych i nieżyjących już kardynałów kolońskich Josepha Höffnera i Joachima Meisnera o niewłaściwe zachowanie wobec kapłana karanego za przemoc seksualną wobec nieletnich. Fragmenty raportu jako pierwszy zacytował tygodnik „Die Zeit”.

Chodzi o 87-letniego już kapłana, który jako duszpasterz w Kolonii i Essen w 1972 roku został skazany na karę więzienia za „nieustanne cudzołóstwo z dziećmi i podwładnymi”. Następnie od 1973 r. pracował w diecezji Monastyru, aż w 1988 r. otrzymał ponowny wyrok w zawieszeniu za akty seksualne z małoletnimi.

Z raportu wynika, że kardynał Höffner „zaniedbał z naruszeniem obowiązku” przeprowadzenie kanonicznego procesu przeciwko duchownemu, który po raz kolejny popełnił przestępstwo. Również jego następca kardynał Meisner wiedział o czynach kapłana, ale „wbrew obowiązkowi powstrzymał się od wszelkich sankcji (...) ze strony Kościoła, jak również od działań na rzecz ochrony zagrożonych dzieci i młodzieży”.

Raport wskazuje też, że ukarany kapłan mógł bez przeszkód pracować w duszpasterstwie w diecezjach Kolonii, Monastyru i Essen aż do przejścia na emeryturę w Essen w 2002 roku. Dopiero w 2019 r. kardynał Rainer Maria Woelki zakazał mu wykonywania czynności kapłańskich.

Obecny biskup Essen, Franz-Josef Overbeck, przyznał się do błędu. „Nie poleciłem wtedy przysłać sobie akt personalnych. Mógłbym wtedy zobaczyć wymiar sprawy”, przyznał w tygodniku „Die Zeit”.

Tymczasem kard. Woelki powiedział w diecezjalnym Domradio, że zatrudnianie karanego kapłana było „ciągiem poważnych błędów na przestrzeni dziesięcioleci”. Osoby odpowiedzialne muszą być nazwane. Teraz archidiecezja kolońska czeka na potwierdzenie kanonicznego postępowania karnego z Rzymu.

Od tygodni sprawa budzi w Niemczech wiele emocji, ponieważ kard. Woelki nagle wstrzymał zapowiedzianą publikację niezależnego raportu. Jego archidiecezja tłumaczy to błędami metodologicznymi w ekspertyzie. Nie wyjaśniono jednak, w jakim stopniu raport obciąża ówczesnego szefa personalnego kolońskiej archidiecezji ks. Stefana Hesse. Dzisiejszy arcybiskup Hamburga kilkakrotnie wypowiadał się w tej sprawie, ale jej nie wyjaśnił.

Za: deon.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor