Wydarzenia 28 Nov 2015 | Redaktor
Nie ma Polski przedchrześcijańskiej

W bydgoskiej katedrze 28 listopada zainaugurowano Rok Jubileuszowy 1050-lecia Chrztu Polski. Pasterz diecezji podkreślił, że należy dziękować Bogu za inicjatywę pierwszego księcia Polaków, Mieszka I, który zaczął tworzyć państwo polskie, gromadząc w jedno naród poprzez pierwszy akt, jakim był chrzest.

Chrzest był tym wydarzeniem, od którego wszystko się zaczęło – mówił biskup ordynariusz Jan Tyrawa. W czasie homilii przyrównał powstanie państwa polskiego do Wielkiego Wybuchu, jaki towarzyszył powstaniu świata, tłumacząc, że wystarczyło zaledwie kilkadziesiąt lat, aby można było stworzyć wszystkie struktury potrzebne do funkcjonowania państwa, któremu początek dał właśnie chrzest. – Nie ma Polski przedchrześcijańskiej czy pogańskiej. Polska pojawia się wraz z chrztem. I na tym fundamencie zrodziły się wszystkie zręby, nie tylko organizacyjne, ale i te związane z tożsamością, świadomością oraz mentalnością – mówił.

Celebrans przybliżył kilka najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w historii Polski, podkreślając rolę oraz znaczenie Kościoła i religii w budowaniu jedności narodowej. Przywołał również obchody 1000-lecia Chrztu Polski oraz list biskupów polskich do biskupów niemieckich, poprzedzający milenijne świętowanie chrześcijaństwa w ojczyźnie.

Chrzest – jak przypomniał na zakończenie pasterz diecezji – był tym wydarzeniem, od którego wszystko się zaczęło. Wszystko to sprawia, że jesteśmy istotną częścią Europy, że nie zostaliśmy z jej kart wymazani czy zmarginalizowani. Rozwijamy się zatem, mamy własną historię i tożsamość, z której możemy być dumni. A jeśli dziś nawiązujemy do historii, to nie po to, by rozwijać w sobie świadomość czy mentalność kombatancką. Mamy raczej uświadamiać sobie prawdziwe źródła owej mocy, dumy i szczęścia.

W uroczystościach uczestniczyły delegacje z parafii całej diecezji razem ze swoimi duszpasterzami. Przywiozły one ze sobą świece chrzcielne, które odpalono od świecy jubileuszowej, jaką otrzymał pasterz diecezji wraz z innymi biskupami podczas niedawnych rekolekcji na Jasnej Górze. Płomień świecy, odpalony przez biskupa ordynariusza od paschału, ma przypominać światło wiary przyjęte w 966 roku.

Jak podkreślił dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy ks. dr Sylwester Warzyński, obecne na uroczystości delegacje powracają do swoich wspólnot, by następnego dnia przeżywać Parafialną Inaugurację Jubileuszu Chrztu Polski. – To właśnie tam, jako swego rodzaju zadanie, podejmowane będą działania zmierzające do kształtowania w nas duchowości chrzcielnej. W tym jubileuszu nie chodzi przecież jedynie o historię. Ona jest, oczywiście, niezwykle ważna. Istotniejsze jest jednak pytanie o teraźniejszość. O to, jak dziś każdy z nas indywidualnie, a także jako Naród, mówiąc słowami św. Pawła, zanurza się w śmierć Chrystusa, by razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Miejmy nadzieję, że Rok Jubileuszowy Chrztu Polski, a także ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Miłosierdzia, będą inspirować wspólnoty parafialne do nieustannego pogłębiania naszego związku ze Zbawicielem – powiedział kapłan.

W trakcie uroczystości wszyscy obecni w katedrze odnowili również przyrzeczenia chrzcielne.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor