Wydarzenia 22 Nov 2018 | Redaktor
Nagrodzeni podczas inauguracji XXXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej

Msza święta oraz wręczenie nagród dla twórców i organizatorów kultury rozpoczęły XXXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. W tym roku uhonorowani zostali ks. prof. Jan Sochoń i Marlena Posadzy.

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej tym razem nawiązuje do stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas inauguracyjnej Mszy św. w katedrze (10 listopada) ks. Przemysław Książek przypomniał motto Tygodnia: „Mamy jedną ojczyznę, jej winni jesteśmy służbę, ofiarę”. To słowa ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. – Każdy chce być wolny, ale wolność posiada swoje ograniczenia. Jeśli człowiek tego nie rozumie, stanie się prędzej czy później pasożytem – mówił ks. Książek.

Tłumaczył też związki chrześcijaństwa z patriotyzmem. – Człowiek wierzący może powiedzieć tak: spodobało się Panu Bogu, abym urodził się Polakiem, korzystał dla własnego rozwoju z bogatego, dobrego dorobku Polaków, pomagał Polsce w rozwoju. Ojczyzna, tak jak człowiek, wymaga służby i poświęcenia – podkreślił.

– Patriotami nazywamy tych, którzy dla ojczyzny zrobili więcej, niż musieli. Wydaje się, że takie rozumienie patriotyzmu jest dziś bardzo zagrożone.

Częścią uroczystej inauguracji Tygodnia było wręczenie nagród „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”. Statuetkę-medal dla „twórcy kultury” otrzymał ks. prof. Jan Sochoń, zaś dla „organizatora kultury” – Marlena Posadzy.

Ksiądz Jan Sochoń jest profesorem filozofii, poetą, krytykiem literackim i eseistą. Napisał biografię błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, jest wydawcą jego pism. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, PEN Clubu. Jego utwory przetłumaczono na język angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, czeski, serbski, chorwacki, ukraiński.

Marlena Posadzy mieszka w Królikowie na terenie parafii św. Wita w Słupach, uczy historii w Szkole Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Słupach pod jej kierunkiem realizuje m.in. wieloletni program „Tożsamość małych Ojczyzn”. We współpracy z proboszczem ks. kanonikiem Leszkiem Krollem i Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią pozyskiwała środki na projekty historyczne i kulturalne.

Kapituła listami gratulacyjnymi uhonorowała również Tadeusza Furgała, Krystynę Klatecką oraz dr Grażynę Szabelską.

Uroczystość w bydgoskiej katedrze uświetnił koncert chóru „Cantus Cordis” pod dyrekcją Janusza Sierszulskiego.

Tekst za: TYGODNIK BYDGOSKI

foto: Anna Kopeć

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor