Wydarzenia 20 Jan 2016 | Redaktor
Nabożeństwo ekumeniczne z symbolami ŚDM

Biskup ordynariusz Jan Tyrawa odprawił nabożeństwo ekumieczne, które odbyło się 19 stycznia w bydgoskim kościele NMP z Góry Karmel. Przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościoła rzymskokatolickiego spotkali się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Podczas nabożeństwa były obecne symbole Światowych Dni Młodzieży – krzyż oraz ikona Matki Bożej. – To, co moglibyśmy nazwać duchem ekumenizmu, czyli duchem zbliżenia, bo trudno mówić o pojednaniu, już się dokonuje. Dzisiaj inaczej spoglądamy na siebie niż dwadzieścia lat temu. Jeżeli tak jest, ukazuje to sens tego naszego działania – podkreślił pasterz.

Na terenie diecezji bydgoskiej zaplanowano w sumie cztery spotkania modlitewne, zaś uczestnikom towarzyszyło hasło: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (por. 1 P 2,9), zaczerpnięte z 1 Listu św. Piotra. – 1050. rocznica chrztu Polski wskazuje na fundament jedności. Chrzest, który wzajemnie uznajemy, prowadzi nas do pustego grobu, gdzie niewiasty, a potem uczniowie odkrywają, że Pan zmartwychwstał. Ogłaszać wielkie dzieła Boże to przede wszystkim żyć radością zmartwychwstania i w tej perspektywie przeżywać także swoje chrześcijańskie powołanie – dodał proboszcz bydgoskiej parafii NMP z Góry Karmel oraz referent do spraw ekumenizmu w diecezji bydgoskiej ks. Krzysztof Panasiuk.

Przewodniczący Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. Janusz Olszański podkreślił, że wszyscy są zaproszeni, wezwani ku temu, aby wspólnie złożyć świadectwo o tym, co Bóg w Jezusie Chrystusie dla nas uczynił i nadal czyni. – Rozumiemy, że to, co jest tym szczególnym i chwalebnym dziełem Bożym, nie zostało dokonane tylko w przeszłości. Dokonuje się również dzisiaj, kiedy ludzie przyjmują Jezusa Chrystusa do swojego serca i stają się rzecznikami tego dobra, które za Jego pośrednictwem trafiło do ich serc i życia – dodał proboszcz parafii ewangelicko-metodystycznej Opatrzności Bożej w Bydgoszczy.

Do udziału w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan zostali zaproszeni zwłaszcza ludzie młodzi, a także członkowie organizacji i stowarzyszenia katolickiej diecezji bydgoskiej.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor