Wydarzenia 23 Jul 2016 | Redaktor
Msza św. inaugurująca Dni Diecezji

Msza św. w bydgoskiej katedrze zainaugurowała Dni Diecezji. W spotkaniu modlitewnym poprzedzającym centralne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży wzięła udział m.in. grupa pielgrzymów z Litwy.

Eucharystii w najstarszej świątyni miasta przewodniczył proboszcz parafii katedralnej i kustosz sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości ks. prałat Stanisław Kotowski. – Niech zasiew Bożego słowa, który w tych dniach będzie się dokonywał, przynosi w naszych sercach obfite owoce – mówił do zebranych w świątyni.

Ksiądz Dariusz Białkowski nawiązał do wcześniej odczytanej Ewangelii mówiącej o Jezusie, który przygotowuje nasze serca pod „zasiew”. – Wysłuchaliśmy również czytania, w którym Pan Bóg zwrócił się do proroka, chcąc go uspokoić, że jego młody wiek nie jest żadną przeszkodą – że i on może stać się świadkiem. To słowo na rozpoczęcie Dni w Diecezjach nie jest przypadkowe. Pan Bóg tym młodym ludziom, którzy przyjeżdżają z całego świata, pokazuje, że ten odważny krok zaowocuje, że kiedy wrócą do siebie – a często w swoich krajach są w mniejszości – znajdą w sobie jeszcze większą moc, by o Nim świadczyć. Bóg im to dzisiaj gwarantuje – mówił diecezjalny koordynator ŚDM.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor