Wydarzenia 25 Jan 2016 | Redaktor
Misjonarska rocznica

399 lat temu 25 stycznia święty Wincenty à Paulo wygłosił kazanie o spowiedzi generalnej. Stało się ono bodźcem do założenia Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Spowiedź generalna ‒ obok posługi najuboższym ‒ jest ich najważniejszym charyzmatem.

Skąd potrzeba spowiedzi generalnej, spowiedzi z całego życia? Przecież w sakramencie spowiedzi kapłan odpuszcza wszystkie grzechy, nie ma potrzeby wyznawania ich ponownie...?

Rzeczywiście, nie ma konieczności wyznawania grzechów odpuszczonych podczas wcześniejszych spowiedzi. Jednak spowiedź generalna może pomóc osobom nawracającym się w pełniejszym uświadomieniu sobie własnej grzeszności i ‒ przede wszystkim ‒ doświadczeniu Bożego miłosierdzia. Spojrzeniu na całe życie z nowej perspektywy i wejściem w nowy etap życia z Bogiem. Święty Wincenty dostrzegł potrzebą takiej posługi, kiedy stykał się nędzą duchową wiernych ‒ także tych, którzy z pozoru byli pobożnymi, dobrymi ludźmi.

Oczywiście, nie jest to praktyka wskazana dla wszystkich, może jednak być pomocna w pogłębianiu zaufania do Pana Boga, stąd niekiedy zachęca się do niej uczestników rekolekcji.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor