Wydarzenia 20 Aug 2020 | Zosia Płachta
Męczennik z naszych stron - kim był Władysław Mączkowski?

20 sierpnia kościół wspomina błogosławionego księdza Władysława Mączkowskiego. Kapłan przed wybuchem II wojny światowej posługiwał m.in. w szubińskiej parafii p.w. świętego Marcina.

Błogosławiony Władysław Mączkowski urodził się 24 czerwca 1911 roku w Ociążu. Po ukończeniu edukacji szkolnej i seminarium w Poznaniu i Gnieźnie, przyjął święcenia i został wikariuszem, najpierw w parafii św. Wita w Słupach, następnie w Szubinie, w parafii św. Marcina, a po wybuchu wojny w parafii św. Mikołaja pod Gnieznem. Został aresztowany przez Niemców 26 sierpnia 1940 roku i ostatecznie pod koniec roku umieszczony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Tam też zmarł 20 sierpnia 1942 roku.

Wierni z parafii, w których posługiwał w ciągu swojej bardzo krótkiej drogi kapłańskiej, wspominali go jako wspaniałego kaznodzieję i charyzmatycznego duchownego. Był również nieocenionym spowiednikiem nie tylko dla ludzi świeckich, ale i duchownych, którzy upatrywali w nim kierownika duchowego. Nawet po wybuchu wojny, po aresztowaniu proboszcza z parafii w Szubinie ukrywał się w domach parafian by móc nadal sprawować duszpasterską posługę.

W czasie przebywania w obozie koncentracyjnym wykazywał się niezwykłą pokorą i cichością. Współwięźniowie mówili o nim, że ponosił złamanych na duchu, dzielił się swoimi porcjami żywności z innymi, decydując się tym samym na głodówkę i umierając z wycieńczenia. Gdziekolwiek przebywał, wnosił wiarę i dobroć. Zmarł wskutek głodu i obrażeń odniesionych wskutek znęcania się nad nim przez strażników obozu.

Władysław Mączkowski wszedł w poczet błogosławionych podczas beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej. Uroczysta msza święta beatyfikacyjna, której przewodniczył Jan Paweł II miała miejsce 13 czerwca 1999 roku. Jest patronem miasta Szubin.