Wydarzenia 9 Sep 2019 | Redaktor
MAGIS - powakacyjne wznowienie spotkań 'młodych pracujących'

Ojcowie jezuici zapraszają młodych pracujących na spotkania MAGIS w każdy czwartek o godz. 19.00 do kaplicy Matki Bożej przy kościele p. w. Andrzeja Boboli przy Placu Kościeleckich.

Spotkanie rozpoczyna się adoracja Jezusa Eucharystycznego, potem jest dzielenie się Słowem Bożym oraz wspólnym dzieleniem się doświadczeniami swojego życia.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor